Om utbildningen

Är du intresserad av att utföra laborativa analyser och fysiologiska undersökningar? Då har du hittat rätt. Nya analys- och undersökningsmetoder inom medicinen utvecklas löpande, och som biomedicinsk analytiker har du en central roll inom hälso- och sjukvården, inom medicinska och medicintekniska företag samt inom forskning och utveckling i ämnet. Som biomedicinsk analytiker utför du kvalificerat laboratoriearbete, såsom bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat.

En biomedicinsk analytikerexamen är en yrkesexamen som efter ansökan till Socialstyrelsen ger dig legitimation. Precis som andra yrken inom sjukvården. Svensk biomedicinsk analytikerutbildning är allmänt erkänd i hela Europa.

Just nu finns ett stort behov av biomedicinska analytiker i hela världen och efterfrågan väntas öka. Behovet av nyutbildade biomedicinska analytiker är stort, särskilt inom hälso- och sjukvården.

Som metodexpert inom det biomedicinska området har du goda möjligheter att arbeta exempelvis på sjukhuslaboratorier, forskningslaboratorier, inom biomedicinska företag, miljö- och hälsovårdsnämnder samt läkemedels- och livsmedelsindustrier. 

Möjligheterna att få arbete i Sverige eller utomlands efter fullföljd utbildning är mycket goda.

Internationella möjligheter

Det finns flera möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats, göra praktik eller VFU utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

I samband med utförandet av praktiska moment under utbildningen kommer det av hygieniska skäl krävas en särskild klädkod vilken följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter. Arbetskläder tillhandahålles av universitetet samt praktikplatserna.

Mer information

Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete

 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Zahraa berättar om sitt jobb som biomedicinsk analytiker

Zahraa Hulo valde utbildning för att kunna jobba både med forskning och patientkontakt. Nu är hon anställd som biomedicinsk analytiker på Skånes universitetssjukhus. På fritiden instruerar hon och motiverar kvinnor på ett gym i stadsdelen Rosengård.

Zahraa berättar om sitt jobb som biomedicinsk analytiker

Zahraa Hulo valde utbildning för att kunna jobba både med forskning och patientkontakt. Nu är hon anställd som biomedicinsk analytiker på Skånes universitetssjukhus. På fritiden instruerar hon och motiverar kvinnor på ett gym i stadsdelen Rosengård.

– Det jag gör på gymmet ska förhindra att folk behöver komma till sjukhuset, säger Zahraa Hulo. Hon jobbar på avdelningen för nuklearmedicin, dit söker sig personer som bland annat har hjärt- och lungproblem och ofta en allmänt dålig hälsa. Majoriteten är äldre personer. På gymmet på Rosengård vill Zahraa Hulo få fler att börja träna och på så sätt må bättre och förebygga sjukdomar senare i livet. Som biomedicinsk analytiker arbetar hon med att göra undersökningar och tolka resultat. Hon har patientansvar och arbetar nära läkare.

– Jag har alltid, sedan jag var liten, velat arbeta på sjukhus. Jag vill både kunna hjälpa människor direkt och forska om framtiden. Hjärtsjukdomar är ett stort hälsoproblem och det är viktigt att hitta lösningar.

Zahraa  beskriver utbildningen vid Malmö universitet som krävande. Men hon har fått direkt användning för det hon lärt sig när hon kommit ut i arbetslivet. Hon rekommenderar blivande studenter att se till att de hänger med redan från början.

Intresset för naturvetenskap, människokroppen och att labba ledde Joel in på programmet

Joel har alltid haft intresset för naturvetenskapen med sig. Men i gymnasiet var det fotbollen som lockade mest. Efter fotbollsgymnasiet i Växjö var det dags att välja utbildning.

Intresset för naturvetenskap, människokroppen och att labba ledde Joel in på programmet

Joel har alltid haft intresset för naturvetenskapen med sig. Men i gymnasiet var det fotbollen som lockade mest. Efter fotbollsgymnasiet i Växjö var det dags att välja utbildning.

– Jag hade verkligen ingen susning, men efter det naturvetenskapliga basåret fastnade jag för biomedicinska analytikerprogrammet i Malmö – och jag ångrar mig inte.

Praktik gav mersmak

Efter andra året väljer man inriktning. Joel har valt klinisk kemi och har hunnit ha en del av sin praktik, på laboratoriemedicin vid sjukhuset i Lund. Praktiken har spätt på hans uppfattning att detta är grejen för honom – och att utbildningen ger en väldigt bra grund.

– Jag har varit runt på flera olika enheter, de har väldigt olika karaktär. Det kan vara litet och lugnt eller stort med fart och fläkt och krav på snabb hantering. Det är bra att det är så varierande, då passar det olika människor. Bäst gillade jag specialkemin, där är det lite mindre med intressanta metoder, till exempel vätskekromatografi kopplat till masspektrometri.

Tittar in i kroppen

Kärnan i utbildningen är att bli expert i labbet - på olika analysmetoder och att tolka resultat. Spelar det någon roll vad det är man analyserar?

– Ja, allt vi tittar på har en koppling till människokroppen på något sätt. Det kan vara förekomster av olika ämnen i till exempel blod eller urin som visar på olika sjukdomar eller föroreningar. Det är viktigt att se sammanhanget och inte bara mäta, där tycker jag att utbildningen är bra. På praktiken får man träna metoderna och öva på handlaget.

Roligast med utbildningen

– Roligast har varit att lära sig om människokroppen och genom att kolla ämnen få liksom en karta av den, och kunna se vad som är fel. Då fattar man att vi biomedicinska analytiker är en viktig länk i sjukvården.

Är det något du skulle vilja ändra på med utbildningen?

– För min del har jag svårt att bara sitta och lyssna länge på föreläsningar. Det gör mig rastlös och jag sitter hellre hemma och pluggar själv då. Jag hade gärna haft fler seminarier där man får delta mer istället.

Råd till den som ska börja plugga

– Var lite aktiv och fundera över hur just DU ska plugga. Mig passar det att vara väldigt strukturerad, jag läser och skriver samtidigt anteckningar. Det är bra, det blir nästan som att lära någon annan vad jag lärt mig.

Kontakt