Om utbildningen

Som receptarie är du expert på läkemedel och deras användning. Du får lära dig att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem hos både patienter och apotekskunder. Du arbetar på ett etiskt, professionellt och effektivt sätt och ger råd som tar hänsyn till sjukvårdens och samhällets behov.

Utbildningen ger dig kunskaper i kemi och biomedicin samt fysiologi och patologi. Dessutom lär du dig farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi och läkemedelsteknologier. Andra viktiga ämnen är kommunikation, pedagogik, ledarskap och sjukvårdens processer inklusive klinisk farmaci.

Efter utbildningen ska du förstå samspelet mellan de olika vårdprofessionerna och kunna samarbeta med andra yrkesgrupper.

Examen

Utbildningen ger dig både en receptarieexamen och en kandidatexamen i farmaci. Farmaceut är ett samlingsnamn för receptarier och apotekare. För att arbeta som receptarie krävs ofta en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för receptarier är god. Efter examen kan du arbeta på apotek, inom hälso- och sjukvården eller på privata företag inom bioteknik, läkemedel eller medicinteknik.

Klädkod vid laborationer

I samband med utförandet av praktiska moment under utbildningen kommer det av hygieniska skäl krävas en särskild klädkod vilken följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter. Arbetskläder tillhandahålles av universitetet samt praktikplatserna.

Mer information

Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete

Internationalisering

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – Certificate of International Merits. Certifikatet är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt