På denna sida kan du göra en tillbudsanmälan, felanmäla om något är trasigt, hitta information om hur du ska agera vid en hot- och våldssituation samt ladda ner universitetets säkerhetsapp.

Hot och våld

Malmö universitet ska uppfattas som en positiv och trygg miljö där hot- och våldssituationer inte får förekomma. Hot och våld ska alltid tas på allvar och vi arbetar förebyggande för att minska risken för incidenter, bland annat genom att kartlägga riskmiljöer.

Formulär för internanmälan om olycksfall, hot och tillbudsrapportering

Felanmälan – om något är trasigt

Du kan till exempel anmäla ett trasigt handtag i ett klassrum, projektorer/skrivare som inte fungerar eller överfulla papperskorgar.

Att göra en felanmälan är lätt och tar inte lång tid. I systemet väljer du den byggnad där du har upptäckt felet. 

Gör din anmälan i serviceportalen

Tillbudsanmälan – en incident som hade kunnat leda till en olycka

Ett "tillbud" är en händelse eller situation som hade kunnat leda till en olycka eller hälsobesvär men som slutade väl. Att anmäla tillbud ger en signal om att något allvarligt skulle kunna hända och att något behöver göras för att det inte ska ske. Det kan handla om att du snubblar på en golvlist men lyckligtvis inte gör dig illa. Då kan du göra en tillbudsanmälan för att se till att problemet åtgärdas.

Att anmäla tillbud minskar olycksrisker och bidrar till en god arbetsmiljö för både studenter, besökare och personal.

Formulär för internanmälan om olycksfall, hot- och tillbudsrapportering (Serviceportalen)

Säkerhetsapp för dig som vistas i universitetets lokaler

Det finns en app med information du har nytta av om något oväntat händer i lärosätets byggnader. I appen finns bland annat kontaktuppgifter för akuta situationer, instruktioner för utrymning av lärosätets lokaler, information om hjärt- och lungräddning, länkar till felanmälan och kontaktuppgifter.

Appen finns både på svenska och engelska och är webbaserad, vilket betyder att du inte behöver ladda ner den till din telefon eller uppdatera den, utan sparar den som en genväg på startskärmen.

Så sparar du webbsidan som app på din telefon

Appen är webbaserad och du gör olika beroende på vad du har för telefon.

Länk till säkerhetsappen på akutinfo.se

På iPhone 

På iPhone väljer du den mittersta symbolen i webbläsarens nederkant och sedan "Lägg till på hemskärmen" för att spara den som en app i din telefon.

På Android

På Android-telefoner öppnar du menyn högst upp till höger i webbläsaren och väljer "Lägg till på startskärmen". Du väljer själv ett namn för bokmärket.