Fler vägar in i läraryrket är en satsning som vänder sig både till dig som redan är verksam inom förskola/skola men som saknar behörighet och dig som är intresserad av att börja arbeta inom förskolan/skolan.

Flera utbildningsvägar för att bli lärare

Det finns flera möjliga utbildningsvägar för dig som vill bli lärare. På Malmö universitet finns utbildningar oavsett studiebakgrund. Kontakta studievägledare för att få råd och stöd gällande dina intressen utifrån din egen studiebakgrund.

  • För dig som inte tidigare studerat på universitetsnivå men skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola.
  • För dig som redan har högskolepoäng inom ett eller flera ämnen och skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola.
  • För dig som har en oavslutad förskollärar- eller lärarutbildning.
  • För dig som arbetar inom förskola, fritidshem eller skola utan behörighet.

För dig som redan arbetar i förskola, fritidshem eller skola

För dig som redan arbetar som lärare, inom fritidshem eller inom förskola med en förskollärares arbetsuppgifter kan projektet Vidareutbildning av lärare (VAL) vara ett alternativ.

För dig som redan har tillräckligt många högskolepoäng

För dig som redan har tillräckligt många högskolepoäng inom ett eller några ämnen kan Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vara ett alternativ. Från och med ansökan till hösten 2021 har du möjlighet att ansöka om behörighet till KPU genom reell kompetens. Få mer information genom att följa länken.

För dig som har en utländsk lärarutbildning eller akademiska studier från ett annat land 

För dig som har en utländsk lärarutbildning eller akademiska studier från ett annat land än Sverige kan Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) vara ett alternativ. 

Fristående kurser

Om fler vägar in

Fler vägar in i läraryrket eller Flexibla utbildningsvägar är en speciell satsning från regeringen och Utbildningsdepartementet för att minska bristen på behöriga förskollärare och lärare i landets skolor.

Målet är att kunna erbjuda fristående ämneskurser, kurser inom förskolepedagogik och fritidshemspedagogiska området samt kurser inom utbildningsvetenskap för arbete som förskollärare, grundlärare (fritidshem/F-3/4-6) ämneslärare och yrkeslärare.

Inom projektet erbjuds fristående kurser som har ett flexibelt upplägg och är helt eller delvis möjliga att tillgodoräkna i en förskollärar- eller lärarexamen. Det finns även möjlighet att få reell kompetens (erfarenhetsbaserat lärande) bedömd för tillgodoräknade av kurser. De fristående kurserna kan vara ett sätt att få erfarenhet av och trygghet i studier på universitetsnivå eller ett sätt att bygga på redan påbörjade universitetsstudier.

Kontakta Anna Wirstedt, projektledare