På Malmö universitet kan du som är intresserad av idrott och sport fördjupa dina kunskaper baserat på den senaste forskningen. Genom att läsa en kurs eller ett program kan du kombinera praktisk förståelse med teoretiska kunskaper och studerar idrott som ett komplext och mångsidigt samhällsfenomen och kunskapsområde i en bred och flervetenskaplig miljö.

Studera på ett riksidrottsuniversitet

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet 2018-2022. Det underlättar för dig som är idrottare på elitnivå att studera på universitet. Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd, till exempel en egen kontaktperson och närhet till träningslokaler vid praktik. Du kan läsa mer om vad det innebär att studera som elitidrottare här

Läs en fristående kurs

Att studera en kurs ger dig möjlighet att testa på hur det är att plugga på universitet, fördjupa dig inom ett område eller prova ett nytt intresse. På Malmö universitet kan du läsa fler kurser kopplade till sport och idrott. Här kan du hitta alla kurser som ges på höstterminen. 

Vissa kurser ges även med start på vårterminen. Du kan se alla kurser inom idrott här

Kandidatprogram

Intresset för idrott, hälsa och fysisk aktivitet bara växer. Idrottsvärlden utvecklas och har fått en mer professionell karaktär samtidigt som intresset för motion och hälsa hos allmänheten växer. De två inriktningarna på kandidatprogrammet i idrottsvetenskap grundar sig i ett samhällsvetenskapligt perspektiv på idrott som en kulturföreteelse. Inriktningen Sport Management tar avstamp i idrott som underhållnings- och konsumtionskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med planering och ledarskap inom idrottsvärlden. Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa har istället ett fokus på idrott som hälso- och kroppskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, leda och stödja individer och grupper i idrott- och hälsofrågor.

Magister- och masterutbildning

Att läsa en magister- eller masterutbildning är en möjlighet att spetsa din kompetens och lära dig mer inom ett specifikt ämnesområde. När du har tagit en kandidatexamen på 180 hp kan du ansöka till en magister/master som du är behörig till. På Malmö universitet kan du läsa en internationell utbildning i drottsvetenskap på avancerad nivå. 

Lärarutbildning

Du kan läsa till ämneslärare med idrott som förstaämne på Malmö universitet. Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor.