Idrottsvärlden utvecklas och har fått en mer professionell karaktär, samtidigt som intresset för hälsa och fysisk aktivitet ökar. Idrottens möjligheter och utmaningar är stora och den idrottsrelaterade arbetsmarknaden växer hela tiden.

Idrottsvetenskapligt kandidatprogram

Det idrottsvetenskapliga programmet bygger på aktuella fenomen och trender inom sportens värld. Inriktningen Sport Management tar avstamp i idrott som underhållnings- och konsumtionskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med planering och ledarskap inom idrottsvärlden. Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa har istället ett fokus på idrott som hälso- och kroppskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, leda och stödja individer och grupper i idrotts- och hälsofrågor.

Studera på ett riksidrottsuniversitet

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet 2018-2022. Det underlättar för dig som är idrottare på elitnivå att studera på universitet. Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd, till exempel en egen kontaktperson och närhet till träningslokaler vid praktik.

Mer om att studera som elitidrottare

Utbilda dig till lärare i idrott

Du kan läsa till ämneslärare med idrott som förstaämne på Malmö universitet. Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor.

Spetsa din kompetens på avancerad nivå

Att läsa en magister- eller masterutbildning är en möjlighet att spetsa din kompetens och lära dig mer inom ett specifikt ämnesområde. På Malmö universitet kan du läsa en internationell utbildning i idrottsvetenskap på avancerad nivå. 

Kurser inom idrott

Att studera en kurs ger dig möjlighet att testa på hur det är att plugga på universitet, fördjupa dig inom ett område eller prova ett nytt intresse. På Malmö universitet kan du läsa flera kurser kopplade till sport och idrott.

Totalt antal träffar: 16