Att läsa en magister- eller masterutbildning är en möjlighet att spetsa din kompetens och lära dig mer inom ett specifikt ämnesområde. När du har tagit en kandidatexamen på 180 hp kan du ansöka till en magister/master som du är behörig till. Du kan läsa ett magisterprogram på 60 hp, ett masterprogram på 120 hp eller välja att läsa fristående kurser på avancerad nivå.

Studier på masternivå kändes som ett naturligt nästa steg efter min kandidatexamen. Jag fick möjlighet att fördjupa mina kunskaper i de frågor som jag tyckte var mest intressanta, och diskutera dem på djupet. På denna nivå måste du verkligen motivera din ståndpunkt, och det sporrar mig.

Kajsa Rydén, student på masterprogrammet Criminology

Magisterprogram 60 hp

Masterprogram 120 hp

Program som leder till yrkesexamen

Kurser på avancerad nivå