Course, grundnivå
7.5 credits
Malmö | dagtid | 100%
2 September 2024 - 6 October 2024
Code for the course: MV212A

About the course

Kursen syftar till att den studerande ska erhålla grundläggande kunskap om miljöfrågornas historia ur ett humanekologiskt perspektiv. Kursen syftar även till att den studerande utvecklar ett kritiskt förhållningsätt baserat i miljöetikens teorier och hållbar utveckling. Vidare ska den studerande utveckla kunskap om och färdighet i att anlägga ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt förhållningssätt till kunskap, fakta och vetenskap i förhållande till det miljövetenskapliga fältet.

This course is offered as part of coursepackage:

Course content

Kursen ger en humanekologisk introduktion till miljöfrågornas historia samt en introduktion till miljöetiska teorier och hållbar utveckling. Vidare innehåller kursen introduktion till hur ett humanekologiskt och samhällsvetenskapligt kritiskt förhållningssätt till kunskap, fakta och vetenskaplighet i förhållande till det miljövetenskapliga fältet kan formuleras.

Entry requirements

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Course evaluation

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Contact

For more information about the education:

USstudent@mau.se