Du som är lärare kan boka undervisning åt dina studenter i att söka, värdera, samla och använda vetenskaplig information. Målsättningen är att studenterna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till informationskällor och informationssökning och att de ska få kompetens att i sin framtida yrkesroll kunna följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde.