Sökhjälp på distans

På grund av universitets omställning till digital undervisning (på grund av COVID-19) kommer all bibliotekets handledning att ske via Zoom.

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • Hitta bra sökord
  • Söka i relevanta databaser
  • Använda olika sökstrategier
  • Värdera och välja vetenskapligt material 
  • Vi behöver din bokning minst tre arbetsdagar i förväg.
  • För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det bra om du, innan du bokar tid, har bestämt vad du ska skriva om och har provat att söka på ditt ämne.
    Kolla gärna om det finns en sökguide i ditt ämne, det är en bra hjälp för att komma igång med sin sökning.
  • Om du inte har möjlighet att komma till något av universitetets tre bibliotek kan du också få sökhjälp via digitalt möte eller videosamtal.