Behöver du hjälp med att söka information till din uppsats eller projektarbete? Ska du göra en systematisk litteraturöversikt? Du som är student på Malmö universitet kan boka sökhjälp där du tillsammans med en bibliotekarie får hjälp att hitta relevant material i ditt ämne. Testa gärna bibliotekets chatt om du har kortare eller snabba frågor, som till exempel vilken databas du ska välja.