TIDIGARE UTSTÄLLNING | Landsbygdsidyllen – pastoralen – är en litterär genre som sedan antiken använts för att utöva kritik mot ’staden’ och ’samhället’ genom att gestalta utopier av ’det goda livet’ på landet. Men från att tidigare varit en aktad höglitterär genre förflyttar sig idyllen under 1900-talet till i huvudsak andra litterära kretslopp och till andra medieformer. Den finns under 1930-talet i tidningsföljetongen och under 1970-talets gröna våg i proggmusiken. Idag växer den fram i bloggar med stora följarskaror.

This exhibition places the concept "idyll" into a context of Swedish literary history and popular culture by highlighting works from different periods. The idyll has been, and is, used to express a critique of modernity, by advocate alternative life styles and ways of organizing society. Meet the authors Karl-Erik Forsslund (1872-1941), Vilhelm Moberg (1898-1973) and Astrid Lindgren (1907-2002), the protest singer Bernt Staf (1945-2002) and the blogger Clara Lidström (1986-). These writers all share a number of basic genre traits, and they also illustrate how the idyll as a disrespected genre has adapted itself to the development of popular media outlets – from the novel to the blog via the LP-record.

Green waves and red cottages runs during the period of May 9th to October 19th 2019.

The exhibition is part of the research projectBack to the homestead. The idyll as a critical and aesthetic discourse in Swedish literature funded by Riksbankens jubileumsfond.

Researcher:

  • Ann-Sofi Ljung Svensson

 

Utställningen

Datum: 16 maj–30 oktober, 2019

Utställningen kan du se på Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10

I 1900-talets litteratur och populärkultur utgör landsbygdsidyllen ofta en motberättelse till urbanisering och industrialisering. Utställningen visar några strömningar i svensk litteratur- och kulturhistoria som är betydelsefulla ur ett urbanitetskritiskt, landsbygdsutopiskt och miljöhistoriskt perspektiv: Nyromantiken runt sekelskiftet 1900, primitivismen under 1930-talet, 1950-talets landsbygdsnostalgi och 1970-talets gröna våg. I vår samtid finns strömningar som vänder sig mot ”den urbana normen” och förordar enklare och stillsammare liv på landet.  

Alla dessa strömningar kan beskrivas som reaktiva och i viss mån radikala och subversiva; skribenterna reagerar mot den ökande urbaniseringen och vill medverka till att skapa nya levnadssätt. Landsbygdsidyllen ingår i en pågående och samtidsrelevant diskurs. Vi ser idag ett allt större intresse för den problematik som rör förhållandet mellan stad och landsbygd. Landsbygdsidyllen omfattar en rad frågor om vårt förhållande till moderniteten och samhällets organisering, som fått förnyad aktualitet genom den globala klimat- och miljökrisen. Genren kan ses som en plattform för den reflexivitet som finns inbyggd i moderniteten. Den moderna människan vänder sig alltid om och betraktar det hon skapat: Hur fungerar det? Vad kan förändras?

Ann-Sofie Ljung Svensson, lektor i litteraturvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Hem till gården

Forskarnas galleri visar aktuell forskning på Malmö universitet. Utställningarna skapas i samarbete mellan bibliotek och forskare. Under perioden 9 maj till 15 oktober 2019 kan du besöka utställningen Gröna vågor och röda stugor. Här möter du nyromantikern Karl-Erik Forsslund, primitivisten Vilhelm Moberg, folkhemsidyllikern Astrid Lindgren, grönavågaren Bernt Staf och bondehipstern Clara Lidström. I utställningen får du ta del av deras tankar kring stad och landsbygd.

Utställningen är en del av det Riksbankenfinansierade litteraturvetenskapliga projektet: "Hem till gården. Idyllens ideologi och estetik i litteratur och populärkultur."