Patricia Staaf har arbetet på Malmö högskola sedan 1999 och sedan 2013 är hon föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap. Utöver arbetet med högskolepedagogik arbetar hon med frågor om breddad rekrytering. Hon är ordförande i det nationella nätverket Include. Patricia är adjunkt i svenska som andraspråk och licentiand i svenska språket.

Inser att det faktiskt finns en eller ett par röda trådar i mitt urval…

  • Synvändor och nya perspektiv
  • Dagböcker och memoarer (livsresor och förändring)
  • Pedagogiska framställningar
  • Klarläggande av olikheter och skilda förutsättningar

Barnböcker som spelat roll:

Böckerna om Katitzi

av Katarina Taikon

Jag växte upp med böckerna om Katitzi och i dem växte Katitzi upp med en själv. Läste dem först som berättelser om något exotiskt och spännande, ett liv så helt olikt mitt eget. Först efter hand kom insikten om att det var på riktigt och för inte så längesedan. En insikt som rubbade bilden av verkligheten. Tyvärr fortfarande aktuella. Jag tror det spelar roll om barn och ungdomar möter denna typ av livsberättelser. Det bekymrar mig lite att mina egna barn inte läst dem…

Ö-triologin

av Ursula K Leguin

Böcker som är en korsning mellan Sagan om ringen och Harry Potter och samtidigt en korsning mellan saga och fantasy.  Idag minns jag känslan när läsningen förflyttade en till en annan värld snarare än det egentliga innehållet.

Jättehemligt & Världshemligt

av Barbro Lindgren

Böckerna som ”alla ”läste vi var i tolvårsåldern för att de handlade om oss även om de är Barbro Lindgrens egna barndomsminnen från 50-talets Stockholm. . Väldigt roliga men också allvarliga och sorgliga betraktelser över livet i skola och med vänner men också vad som händer i och med kroppen under puberteten. Det sinnrika i att få ta del av hemligheter och inse att de liknar de man själv har.

Värdig ALMA-vinnare 2013.

"Pellas bok" och "Pellas andra bok"

av Claque

Pellaböckerna läste jag om varje sommarlov under flera år. Det är böcker i dagboksform som skildrar tonårsflickan Pellas liv först på konfirmationsläger och sedan till vardags i en skånsk småstad på 50-talet. Böckerna fick mig att skratta högt. De är skrivna på en torr nästan sarkastisk ton som tilltalar mig. De skildrar en tid som var en annan men en tillvara att känna igen sig i. Tror nästan de skulle hålla för en omläsning idag

"Anne Franks dagbok"

Behöver ingen närmare presentation. En klassiker som alla unga människor ska läsa och förstå att det var på riktigt och det aldrig får hända igen. Samtidigt en bok om att växa upp till ung kvinna. Även detta en bok som fått mig att besöka platsen.

"Antikens historier"

av Alf Henriksson

En bok som genom historieberättande förstärkte mitt intresse för historia. En förebild när det gäller förmågan att förmedla omfattande kunskap på ett lättsamt och underhållande sätt. Att den dessutom är illustrerad av Björn Berg gör den inte sämre.

Böcker jag mötte som nybörjarstudent och som fått upp ögonen för andra sätt att se på saker:

"Montaillou: En fransk by 1294-1324"

av Emmanuel Le Roy Ladurie

Jag läste historia som mitt första ämne på universitetet. Jag trodde jag visste vad historieforskning var men boken om Montaillou introducerade oss till den sk annaleskolan. En inriktning av historieforskningen bort från kungar och krig och mot vardagsliv och vanliga människor i samhällets alla skikt. I boken beskrivs livet i en fransk by i Pyrenéerna under inkvisitionen på 1300-talet. Katolska kyrkan förhör katharer (kättare) och utifrån de bevarade förhörsprotokollen målar Le Roy Ladurie upp vardagen i byn. Det medeltida livet som väcks till liv är förvånansvärt likt vårt. En bok som gjorde intryck så att jag 

"Den kultiverade människan"

av Jonas Frykman och Orvar Löfgren

Grundkursen i museiämnet etnologi överraskade genom att utsätta vår egen borgerliga medelklasskultur för analys. Läsningen gav dels många aha-upplevelser av det som dittills varit självklart, dels förståelse för vikten att se den egna kulturen utifrån. Dessutom en underhållande bok.

"Språk och social miljö"

av Peter Trudgill

Mitt möte med sociolingvistiken och synen på språk som markör för grupptillhörighet. Spännande innehåll om hur språket speglar ålder, kön och klass men också och makt och samhällsstrukturer.

"Vår ekonomi"

av Klas Eklund

En ”Så-funkar-det” bok om samhället. En föredömligt pedagogisk lärobok som fick mig att förstå hur saker och ting hänger ihop. En bok om samhällsekonomi alla borde läsa.

Skönlitteratur och klassiker:

"Maken"

av Gun-Britt Sundström

Älskad och flera gånger omläst bok om att bli vuxen. Huvudpersonen brottas med relationer 
Läste boken under mina första år som student och den blev något av en handbok både i att vara student och att leva i en relation. Därmed inte sagt att det alltid var en förebild.

"Mästaren och Margarita"

av Michail Bulgakov

Ännu en klassiker, ett magiskt mästerverk som inte går att beskriva. Läsningen drar in en i en absurd, snårig och emellanåt galen historia som utspelar sig i Moskva dit djävulen kommit på besök. En läsning som både roar och oroar och inte släpper taget om en.

"Andarnas hus"

av Isabel Allende

Skröna om en familj i Chile under 1900-talet. Blandning av magisk saga – snudd på fantasy, familjekrönika och Chiles historia och politik. Fängslande läsning, en bok som inte gick att lägga ifrån sig. Eftersom boken fick sådant genomslag var det dessutom en läsupplevelse som gick att dela med många andra – ett värde i sig.

Luftburen-tirologin: Vattenslottet, Luftburen, Jordmånen

av Per Wästberg

Böcker som när jag läste dem i tjugoårsåldern gav närig till många diskussioner om relationer, manligt och kvinnligt och prioriteringar i livet. Håller kanske inte för omläsning idag

"Sorteringen"

av Fredrik Segerståhl

En bok jag läste som strax efter jag tagit studenten och som gav ett nytt perspektiv på gymnasieskolan och utbildningssystemet som jag just hade varit del av.

Avslöjar skolan som sorteringsinstrument, något jag på något plan anat men varit för naiv för att riktigt tro på. Avskräckte också från en tänkt utbildning till lärare…

"Fredag eller den andra ön"

av Michel Tournier

Också en bok om ett perspektivbyte där Fredag får huvudrollen i historien om Robinson Crouse. Fredag blir den som står både för klokskap och kultur.

En bok om ombytta roller och om människans behov av varandra. Också en bok om Europas roll i historien och ett alternativ till den roll vi tagit.

"Den krympande hustrun"

av Andrew Kaufman

En historia om en samling personer som råkar befinna sig samtidigt på en bank när en rånare kommer in och kräver dem på det som betyder mest för dem. Det rånaren får med sig får sedan eget liv i korta, absurda noveller. Boken sätt att vända på perspektiv på tillvaron gjorde att den dröjde sig kvar i tankarna länge.

"Smaken"

av Murie Barbery

Boken handlar om en fruktad och avskydd matskritiker som på sin dödsbädd längtar efter en smak som han inte kan verbalisera. Hans smakminne gäckar honom. Människor i hans omgivning bjuder honom på olika rätter som alla framkallar minnen men ingen smak är den rätta.

Biografier:

"Jag valde mitt liv"

av Sigbritt Kahle

Sigbritt Kahles memoarer om ett händelserikt liv som diplomathustru i en värld i förändring

Läsvärd inte bara som dokumentation över ett ovanligt liv utan också för de reflektioner Kahle gör om det hon upplever och den roll hon fått. Hon rör sig i olika miljöer med slående iakttagelseförmåga. Hon beskriver nutidshistoria och världspolitiken från olika utsiktspunkter Västtyskland efter kriget, ”Orienten” USA på sextiotalet. Välskriven, fascinerande läsning med en ovanligt bra titel…

"Mitt förnamn är Ronny"

av Ronny Ambjörnson

Titeln syftar på erfarenheten av att bara genom sitt namn ha hela sin framtid utstakad. Den erfarenheten delar Ronny Ambjörnsson med sig av i sin berättelse om resan från ett arbetarhem i Göteborg till en professur i idéhistoria. Boken beskriver hur han själv förändras genom sin klassresa och samtidigt förändras samhället och universiteten

En liten, tunn lättläst bok som påminner om att möjligheter vi idag tar för självklara inte varit det så länge. Boken fångar och synliggör kulturkrocken i mötet med akademin.

Poesi:

Dikter

av Harriet Löwenhjelm

I inledningen till Boel Hackmans biografi om Harriet Löwenhjelm som kom ut häromåret konstateras: ”Idag är det framförallt människor i övre medelåldern som får något ljust i blicken när Harriet Löwenhjelms namn kommer på tal, som deklamerar Tallyhoe, Tallyhoe jag har skjutit en dront”. Det är bara att erkänna att jag är en sådan.

Löwenhjelms dikter har följt mig sedan tidiga tonåren. En del av fascinationen hade nog ursprungligen att göra med hennes korta liv i borgerliga konstnärskretsar för hundra år sedan. Biografin ger en med nyanserad bild. Hennes dikter håller dock, de är finurliga och kluriga och ibland allvarliga och känslosamma.

"Sånger om kärlek"

av Eva Kilpi

Vet ingen som kan beskriva kärlek så koncentrerat. Svenskläraren i mig älskar denna beskrivning av kärlek:

Du ändrar på min inre ordföljd
Nu stilla medan det sker

Den här är inte heller dum:

Säg till om jag stör,
sa han när han steg in,
så går jag med detsamma.

Du inte bara stör,
svarade jag,
du rubbar hela min existens.
Välkommen.