Forskarnas galleri visar pågående och aktuell forskning på Malmö universitet. Utställningarna skapas i samarbete mellan bibliotek och forskare och visas på Orkanenbiblioteket. Syftet med utställningarna är att ge möjligheter för biblioteksbesökare att lära sig mer om den forskning som pågår på lärosätet.