Bokstafetten är ett återkommande arrangemang på Orkanenbiblioteket där personal, forskare & lärare på Malmö universitet lyfter fram sina största läsupplevelser, både fack- och skönlitteratur

2020

Daniel Hansson, Kommunikationsavdelningen - 29 januari

2019

Anders Kärrman, Teknik och samhälle – 25 september

2018

Evaggelia Papia, Odontologiska fakulteten – 31 januari

Steve Dahlskog, Teknik och samhälle – 9 maj

Teresa Tomasevic, Centrum för akademiskt lärarskap – 3 oktober

2017

Charlotta Löfgren-Mårtenson, Hälsa och samhälle – 2 februari

Jesper Fundberg, Lärande och samhälle – 9 maj

Krystyna Hansson, Lärande och samhälle – 27 sep

2016

Evelina Mildner Lindén, Kommunikationsavdelningen – 9 mars

Tuija Muhonen, Kultur och samhälle – 8 september

2015

Torsten Buhre, Lärande och samhälle – 11 februari

Carina Sild Lönroth, Lärande och samhälle – 15 september

Mikael Matteson, Hälsa och samhälle – 2 december

2014

Christina Lindh, Odontologiska fakulteten – 5 februari

Patricia Staaf, Centrum för akademiskt lärarskap – 21 maj

2013

Sofia Cederström, Gemensamt verksamhetsstöd – februari

Susanna Hedenborg, Lärande och samhälle – 15 maj

Bo Reimer, Kultur och samhälle – 15 oktober

2012

Margareta Ekborg, Lärande och samhälle

Pelle Hallstedt, Hälsa och samhälle

Björn Klinge, Odontologiska fakulteten – 12 december