Bokstafetten är ett återkommande arrangemang på Orkanenbiblioteket där personal, forskare och lärare på Malmö universitet lyfter fram sina största läsupplevelser, både fack- och skönlitteratur

2022

Johan Dahlbeck, Lärande och samhälle – 8 april

2021

Rebecka Lettevall, Kultur och samhälle – 2 december

2020

Daniel Hansson, Kommunikationsavdelningen – 29 januari

2019

Anders Kärrman, Teknik och samhälle – 25 september

2018

Teresa Tomasevic, Centrum för akademiskt lärarskap – 3 oktober

Steve Dahlskog, Teknik och samhälle – 9 maj

Evaggelia Papia, Odontologiska fakulteten – 31 januari

2017

Krystyna Hansson, Lärande och samhälle – 27 sep

Jesper Fundberg, Lärande och samhälle – 9 maj

Charlotta Löfgren-Mårtenson, Hälsa och samhälle – 2 februari

2016

Tuija Muhonen, Kultur och samhälle – 8 september

Evelina Mildner Lindén, Kommunikationsavdelningen – 9 mars

2015

Mikael Matteson, Hälsa och samhälle – 2 december

Carina Sild Lönroth, Lärande och samhälle – 15 september

Torsten Buhre, Lärande och samhälle – 11 februari

2014

Patricia Staaf, Centrum för akademiskt lärarskap – 21 maj

Christina Lindh, Odontologiska fakulteten – 5 februari

2013

Bo Reimer, Kultur och samhälle – 15 oktober

Susanna Hedenborg, Lärande och samhälle – 15 maj

Sofia Cederström, Gemensamt verksamhetsstöd – 26 februari

2012

Björn Klinge, Odontologiska fakulteten – 12 december

Pelle Hallstedt, Hälsa och samhälle – 20 september

Margareta Ekborg, Lärande och samhälle – 28 februari