När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor ska du hänvisa till dem så att läsaren förstår var de kommer och ifrån och kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du bör göra det och hur du gör för att undvika plagiering. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar på ett riktigt sätt samt guidar dig till sidor med mer information.

Kopiera referenser

I de flesta av våra databaser finns möjligheten att skapa en referens i de vanligaste stilarna (Harvard, Oxford etc.). Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel. Kolla efter länkar som exportera eller citera.

Sök upp boken du vill referera till och klicka på titeln. Under informationen om boken hittar du knappen "Skapa referens". 

Sök i LIBRIS

Klicka på boken eller artikelns titel. Välj verktyget ”Citera” som visas till höger på sidan. Där kan du välja stil och kopiera referensen.

För vissa referenser i Libsearch skrivs författarinformationen fel när man skapar referens, så kolla att den är rätt. Kommer alla namn med? Är det rätt namn?  Detta gäller framförallt bibliotekets böcker och databasen Swepub.

Sök i Libsearch

Google Scholar klickar du på länken Citera i träfflistan, och kan sen kopiera referensen.

Olika referensstilar - guider

På Malmö universitet används bland annat varianter av de här stilarna:

Harvard kallas även författare-år-stilen. 

APA är en särskild variant av Harvardstilen.

Vancouver, referenser i texten anges med en siffra inom parentes, används ofta inom medicin och biomedicin. 

Guide till Vancouver från Karolinska institutets bibliotek

Oxford är en refereringsstil där man anger referensen i text med fotnot. 

Guide till Oxford från Umeå universitetsbibliotek

IEEE-systemet. Framtaget av Institute of Electrical and Electronics Engineers och används av ingenjörer, i synnerhet inom data- och elektroteknik.

Guide till IEEE-systemet från Chalmers bibliotek

Program för referenshantering

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med till exempel Office Word så att du kan infoga referenserna i din text.

Malmö universitet har campuslicens för referenshanteringsprogrammet EndNote, det betyder att det är gratis att använda för studenter och anställda. 

Kom igång med EndNote eller andra referenshanteringsprogram med hjälp av vår guide