Malmö universitetsbibliotek ansvarar för och utvecklar tillgången till vetenskapliga informationsresurser samt ger stöd till vetenskaplig publicering och bibliometrisk analys. Via handledning och undervisning medverkar vi till studenternas lärande för att de ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till information, informationskällor och informationssökning. Biblioteket erbjuder en lärandemiljö för universitetets studenter, miljön utvecklas genom ett pedagogiskt förhållningssätt och är en mötesplats för samverkan mellan olika aktörer inom universitetet och omvärlden.

Bibliotekets organisation

Biblioteket är ett eget område universitetets organisation och har cirka 45 medarbetare som är  indelade i två avdelningar: Medier och vetenskaplig publicering och Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö.

Medier och vetenskaplig publicering

Våra tjänster utgår från användarnas behov, de ska vara pedagogiska, tillgängliga och lättanvända.

Vetenskapliga informationsresurser

Avdelningen ansvarar för att köpa in vetenskapliga informationsresurser. Vi köper in fysiska böcker och tidskrifter, elektroniska böcker, databaser och tidskrifter samt fjärrlånar det vi saknar.

Vetenskapliga informationsresurser i siffror 2019:

  • Antal tryckta böcker: 151 213
  • Antal e-böcker: 255 099
  • Antal e-tidskrifter: 9 823

De vetenskapliga informationsresurserna tillgängliggörs i systemen:

  • Libsearch
  • Databaser A–Ö
  • Libris

Vetenskaplig publicering

Ett annat område för avdelningen är vetenskaplig publicering, som inkluderar öppen vetenskap, stöd för forskar- och studentpublicering samt bibliometri.

Antal publikationer i DiVA 2020:

  • Studentuppsatser: 16 618
  • Forskarpublikationer: 12 760

Forsknings- och studentpublikationerna tillgängliggörs i dessa system:

  • DiVA
  • Swepub

Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö

Avdelningen ansvarar för samordning av bibliotekets pedagogiska verksamhet, besöksservice och låneverksamhet. Den fysiska miljön i biblioteket är också en del av avdelningens ansvar, liksom samordningen av hur bibliotekets tjänster och service kommuniceras.

Pedagogiskt stöd

Den pedagogiska verksamheten inom avdelningen omfattar gruppundervisning i informationssökning och individuell sökhjälp för studenter, forskare och personal. Här ingår arbetet med digitalt pedagogiskt stöd och pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete. Till avdelningens ansvarsområde hör också bibliotekets talbokshandledning.

Våra bibliotek och studiemiljöer

Malmö universitetsbibliotek har tre fysiska bibliotek: Bibliotek Hälsa och samhälle, Odontologiska biblioteket och Orkanenbiblioteket. Avdelningen ansvarar för bemanning av våra tre bibliotek och låneverksamheten. Orkanenbiblioteket är det största biblioteket och hade drygt 170 500 besökare under första halvåret 2019.

Den fysiska biblioteksmiljön är ett annat område som avdelningen ansvarar för och ständigt utvecklar. I våra bibliotek finns olika miljöer för grupparbeten och enskilt arbete. Totalt har våra bibliotek 917 studieplatser och ytterligare ett antal sittplatser. 

Utställningar och evenemang

Inom avdelningen ligger bibliotekets utställnings- och evenemangsverksamhet, med exempelvis Forskarnas Galleri och Bokstafetten. Avdelningen har samarbete med bland annat Studenthälsan, Pedagogiskt stöd, Medieverkstaden och Skrivverkstaden. Varje termin ordnar biblioteket Uppesittarkväll med utökat stöd till studenter i biblioteket, där också Studentcentrums olika stödverksamheter medverkar, liksom Skrivverkstaden. 

 

Presentationer och publikationer 

Bibliotekets personal deltar i konferenser och skriver artiklar om pågående och avslutade projekt. De senaste kan du se här:

2020

Tengstam, Ola. Presentation: Gallring av e-böcker. Hur kan det göras?
Samlingshantering i teori och praktik, 7 februari, Stockholms universitet.

2019

Wogensen, Lotta. Presentation: Exhibitions as an empowering act in the digital transition: libraries and librarians role as knowledge producers and curators
20-21 augusti, IFLA CPDWL Satelite meeting 2019, Zagreb.

Kjellberg, Sara & Andersson, Jacob. Presentation: Vetenskaplig publicering och öppen vetenskap – ett nytt landskap växer fram
Nationella humanistisk fakultetskonferens, 14 maj, Malmö universitet.

Kjellberg, Sara. Panel: Tema kompetens – Vad händer nu?
Biblioteksdagarna, 17 maj, Helsingborg.

Olsson, Annsofie. Presentation: Forskarnas galleri,
Forum för forskningskommunikation, 3 april, Göteborg.

2018

Dorthé, Lotti & Olsson, Annsofie. Forskningskommunikation i biblioteket - rum, roller och relationer. REVY nr 4, årgang 41, Okt.-Dec. 2018.

Kjellberg, Sara. Presentation: Digitaliseringens betydelse för högre utbildning - bibliotekens och bibliotekariernas roll
Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll, 15-16/11, Stockholm, KTH.

Olsson, Annsofie & Wogensen, Lotta. Vår nya yrkesroll som kuratorer
Konferens: Meröppet- mer än bara öppet, Malmö 9 november

Dorthé, Lotti, Kjellberg, Sara, Olsson, Annsofie & Wogensen, Lotta. Paper: "Forskarnas galleri – forskningskommunikation i det trovärdiga rummet" 
Konferens: Mötesplats Profession - Forskning 22-23 oktober, Växjö

Wogensen, Lotta. Forskarnas galleri – att kommunicera forskning i biblioteksrummet
Dewey-dagen, Malmö stadsbibliotek 18 oktober

Kjellberg, Sara. Recension av Biblioteksdidaktik i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

Kjellberg, Sara, Wogensen, Lotta, Olsson, Annsofie & Dorthé, Lotti. Poster: The University Library as the Credible Place for Research Communication and Information Literacy
Konferens: Liber 4-6 juli, Lille, Frankrike. 

Hertzberg, Lotta. Consortia Manager & utveckling av ERM för enskilda bibliotek
LOA-dagen, Stockholm 1 juni