Sök vetenskapliga texter

Här är söktjänster som är bra att börja med, i flera av dem kan du avgränsa din sökning till vetenskapliga tidskrifter, peer review eller avhandlingar.

Libsearch – bibliotekets böcker och artiklar

Libsearch är bibliotekets söktjänst och här hittar du våra böcker, både de som du kan låna och e-böcker. 

Du hittar också artiklar, konferensrapporter och andra texter från bibliotekets olika databaser. Du kan avgränsa din sökning till "Peer review och vetenskapligt material". Du kan också avgränsa genom att välja "Akademiska tidskrifter”, en viss tidsperiod, ämne mm. 

Libsearch är inställt på att visa det du har tillgång till via biblioteket. Du kan göra din sökning bredare genom att bocka ur avgränsningen "Elektroniskt och tryckt material via biblioteket".

I bibliotekets databaslista kan du se om resultat från en viss databas kommer med när du söker i Libsearch.

Sök i Libsearch

Google scholar – ställ in så du hittar bibliotekets tidskriftsartiklar

Google Scholar är ett alternativ till Libsearch när du söker efter vetenskapliga artiklar. Du behöver ställa in Google Scholar så att länken till fulltext visas om biblioteket har artikeln:

  • Gå till Google Scholars inställningar
  • Välj "Bibliotekslänkar"
  • Sök på Malmö University eller Mau
  • Bocka för "Malmö University - Fulltext Mau" och spara ditt val

Sök i Google Scholar

LIBRIS – svenska böcker och böcker på svenska bibliotek

 I Libris kan du hitta böcker inom ditt ämne som finns på något annat bibliotek i Sverige, du ser också all litteratur som är utgiven i Sverige. Förutom vanliga böcker finns t ex också rapporter från svenska myndigheter och organisationer. I Libris kan du även avgränsa din sökning till avhandlingar.

I länken till Libris från bibliotekets webb är Malmö universitet valt som ”Mina bibliotek”. Då ser du direkt att boken finns på biblioteket, annars visas en länk till ”Fjärrlåna/beställ”.

Studenter och personal kan utan kostnad beställa böcker som fjärrlån eller lämna inköpsförslag. 

Sök i LIBRIS

Swepub – forskningspublikationer från svenska universitet och högskolor

Swepub är en bra startpunkt för att söka bland svenska forskares publikationer, som artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m m. 

Om texten inte finns länkad från Swepub så prova att söka efter den i Libsearch eller Google Scholar. 

Sök i Swepub

Hitta databaser inom ditt ämne eller utbildning

  • Vilken databas som är bäst att söka i beror på din frågeställning och ämne. Tips på databaser för olika ämnen och utbildningar hittar du i bibliotekets sökguider. Du kan också kolla i listan över biblioteks databaser, där ser du också om resultat från en viss databas kommer med när du söker i Libsearch.
  • Databaser A-Ö
  • Sökguider

E-resurser

Läsa och ladda ner e-resurser

Använd alltid länkarna till databaser, tidskrifter och e-böcker från bibliotekets webb. Dessa går till en tjänst som autentiserar dig som användare från Malmö universitet, och du loggar in med din datoridentitet.

Du måste vara aktiv student och registrerad i Ladok, eller personal och registrerad i Primula, för att få access från din egen dator och utanför universitetets nät.

Om du inte är student eller personal på Malmö universitet kan du endast använda e-resurserna från datorerna på biblioteket. Kontakta Helpdesken för att få inloggning.

Alternativ accessväg till bibliotekets databaser

För vissa databaser kan du logga in direkt på databasen för att få access, utan att gå via bibliotekets länkar.

Instruktion

Ladda ner e-böcker

Alla e-böcker går att läsa direkt på skärmen. Om du däremot vill ladda ner en bok behöver du ibland särskilda appar eller program. 

I e-boksguiden kan du se läsa om hur det fungerar att ladda ner, skriva ut och spara och om du behöver skapa användarkonto.

E-boksguide

Läs tidskrifter med Browzine

Här kan du bläddra bland bibliotekets vetenskapliga tidskrifter i olika ämnen och få uppdateringar om nya artiklar. Finns både som app och webbsida.

Browzine

Sök svensk media

Artiklar från svenska tidningar och tidskrifter kan vara svåra att hitta i Libsearch. Då kan det vara enklare att börja direkt i någon av dessa databaser.

Retriever Mediearkivet – dagstidningar

Artiklar från svenska dagstidningar, till exempel Sydsvenskan och Dagens nyheter, hittar du i Retriever Mediearkivet. Arkivet uppdateras dagligen. Om du bara vill söka i vissa tidningar kan du välja dem i "Visa källor", du kan också avgränsa sökningen till t ex "Storstadspress". 

Sök i Retriever Mediearkivet

Artikelsök – tidskrifts- och tidningsartiklar

I Artikelsök söker du efter artiklar från ett urval av svenska tidskrifter och tidningar. Om artikeln inte finns i databasen kan du kolla i Tidskrifter A-Ö om den finns på biblioteket.

Digitaliserade svenska dagstidningar

Här hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt, samt ett urval tidningar som är digitaliserade i sin helhet från start. Digitaliseringen görs efter hand och det nyaste läggs in med två-tre månaders fördröjning. Databasen finns fritt på nätet, men det upphovsskyddade materialet kan du bara läsa på plats på Orkanenbiblioteket. Det finns en dator för detta i närheten av bibliotekets informationsdisk. Kontakta biblioteket@mau.se om du vill boka en särskild tid. Du behöver skapa ett användarkonto i Svenska dagstidningar för att spara och e-posta sidor.

Svenska dagstidningar