Välkommen till utställning #28 i Studenternas galleri i Orkanenbiblioteket.

Medverkande i utställningen

Mayan Alomari

Student på Tandläkarprogrammet

Minoo Eneroth

Student på Lärande och samhälle

Fatima Zulfiqar

Student på kursen: Master's in Educational theory at Faculty of Education and Society

Riman Namoora

Student på Kultur och samhälle, Human rights 

Prakriti Dhang

Student på Teknik och samhälle

Max Ferdinand Paulsson Hall

Arbetar med min kandidatuppsats i Produktdesign, samt går kursen Interaktionsdesign och medier.

Anita Benson (Artist name: Anna Strandskata)

Student på förskoleprogrammet

Jacob Hansson

Studerar på utbildningen Visuell Kommunikation