Välkommen till utställning #29 i Studenternas galleri i Orkanenbiblioteket.

Medverkande i utställningen

Julia Seward

Student på Lärande och samhälle. Ämneslärare matematik gymnasieskolan
E-post: seward.julia@live.se eller horsejulias@gmail.com
Om mina verk: Jag fascineras av hur delar av vår kropp blir främmande och vidriga så fort dom avlägsnas från oss. Hur tänder, naglar och hårstrån förändras i det ögonblick dom inte längre är fästa vid vår kropp. Med min konst utforskar jag hur vår inställning och känslor omedelbart förändras beroende på kontext. En vacker bukett med rosor möter hårig hud och nariga läppar. Vad som från håll ser ut att vara en poster från ett klassrum blir vid närmare anblick något skrämmande, trots att dom individuella bitarna är något som vi inte bara känner igen oss i utan faktiskt består av.

Igor Kovacevic

Student at this faculty at MAU: K3, Media and Communication Studies
Email: simulakrumer@gmail.com
About my works of art: There is an indefinable now in our spiral loop where everything is fashion. I am trying to touch it by exploring the hybridization of fashion, body and technology.

Christian Söderlund

Student på: Magisterutbildning i ledarskap och offentlig organisation, Kandidatexamen i Visuell Kommunikation
E-post: Christiansoderlund@outlook.com
Om mina verk: Mina verk är ett resultat av att delta i Inktober (en internationell ”tävling” på instagram) där en får skapa illustrationerna utifrån ett ord varje dag under oktober. Jag har gjort originalen i bläck på vanligt skisspapper. Några av dem har jag sedan redigerat och färglagt digitalt.
Det som har varit/är intressant är hur mina illustrationer har skildrat hur svårt det kan vara att vara människa. Detta visar jag genom att (i några av mina verk) illustrera människan som ett djur i samspel med andra djur. Oftast leker jag med tanken om att människan är i underläge.
Många av mina verk anspelar på humor samtidigt som dem vidrör känsliga och svåra ämnen som närhet, makt, kärlek och hat.

Mathilda Matsson 

Student på: Visuell Kommunikation
E-post: Minisoff@gmail.com  
Om mina verk: I mina verk skapar jag djup med hjälp av prickar i bläck, denna teknik kallas för dotwork. Jag brukar jobba med versioner av en återkommande karaktär i mina verk som jag kallar “the baby”.  The baby är ständigt på någon slags inre resa och jag utforskar olika koncept och känslor genom den. Den ger mig komfort och glädje. Jag hoppas att åskådaren även känner någonting när den ser min konst och the baby.

Tomasz Striner

Student på Lärande och samhälle, Historia 1-30
E-post: tomasz.striner@ownit.nu
Om mitt verk: Mitt verk heter Devil green, det ingår i en serie med djävulshuvuden som jag gjort efter att ha börjat intressera mig för ansikten och symboler som vi känner igen. Var och ett av mina djävulshuvuden har ett personligt ansiktsuttryck som ska beskriva en känsla. Genom att ha ett pulserande ljus i får de liv och fångar en betraktares intresse.
I denna utställning har Devil green fått ett nytt namn som bygger på en erfarenhet som många studenter nog har erfarenhet av, och som jag hoppas kan kännas igen i mitt djävulshuvuds ansiktsuttryck:
Tentaångest -2019
Mixed media: glaserat stengods, hårdvaxolja, oljefärg, stål, led lampa och kemisk metall.

Pauline Da Conceicao

Student at: Fakulteten för lärande och samhälle
Email: pauline.daconceicao@gmail.com
About my work of art: Cuteness is at the heart of my process. I usually start by picking a theme for my artwork and asking myself "How cute can I make it?", then work on my sketch until I'm satisfied with it. For colors, I favor both pastel and vibrant colors. Here I felt that a Halloween-themed combo would fit the mood best (I think you can guess why), though I also tried a pink color combo while experimenting with different schemes. I aim to create art that makes you feel a little bit lighter. If it puts a smile on someone's face, I'll have done something right!

Axel Lundgren

Student på: Hållbar stadsutveckling ledning organisering och förvaltning - master
E-post: axel.lundgren@live.com
Om mina verk: Idén kring det förflutna existerar bara som en version i mitt eller andras medvetande, format och bearbetat genom gamla minnen. Projektet ‘Atlantis’ är en berättelse som undersöker en generations hemlängtan och jakten på självförverkligande och meningsfullhet. Genom att återvända till betydelsefulla platser från min ungdom besöker jag och omformar gamla minnen kopplade till mig själv och andra i min närhet. Projektet stödjer sig mot melankoli och eskapism. Melankolin berör längtan och förlusten av någonting odefinierat, samtidigt som melankolin också undersöker ett skapande och utforskande tillstånd. Eskapism innebär verklighetsflykt, fantasier eller handlingar som uttrycker ett tillstånd vi önskar befinna oss i.

Vilma Andersson

Student vid: Grafisk Design, K3
E-post: vilma.andersson99@gmail.com
Om mina verk: I mina verk försöker jag skapa ett färgsprakande mörker. Jag önskar att kombinera drömliknande element med det som ter sig realistiskt. Jag har alltid tyckt om att göra ansikten och personer-på sistone har jag försökt att gå ifrån porträttliknande bilder och istället bygga kring en karaktär genom att skapa miljöer och situationer. Det jag gör växer ofta fram spontant och resultatet är oförutsägbart, vilket är lika spännande som frustrerande. 

Fanny Bäck Wilhelmsson

Student vid Lärande och samhälle
E-post: Fwilhelmsson@hotmail.com
Om mina verk: Abstrakt målning som målas beroende på känsla. Många gånger målar jag för att lindra ångest, därav en del mörker. Men även mycket ljus i form av guld som sprids över många av mina målningar. 

Mattias Persson

Student vid: Lärande och samhälle, ämneslärare åk 7-9 med inriktning Bild och Historia
E-post: ucd320@gmail.com
Om mina verk: En blandning av verkligt och overkligt. Mina verk har sällan teman, men återkommande är inblandningen av ormar när jag skapar. Något med dem ger mig sån ro, och de är fantastiska djur att måla. Primärt använder jag mig av en färgpalett som lutar åt det ljusa hållet, vilket på ett sätt ger verken lugn och en annan typ av känsla än om jag hade valt att använda mig av en annan typ av palett. Huvudsakligen jobbar jag med POSCA pennor och Gouache.

Mayan Alomari

Student vid Tandvårdshögskolan
E-post: mayan.maath@gmail.com
Om mina verk: Temat är solrosor, tecken för lojalitet.