TIDIGARE UTSTÄLLNING | Kärnan i denna utställning var sex forskare från Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS) som berättade om sin forskning. Dessutom gjorde utställningen nedslag i den svenska sexualitetshistorien och belyste till exempel "Den svenska synden" och "Mölle by the sea". Bildsviten ”Kyss” visades parallellt med utställningen, där konstnären Kent Wisti och författaren Maria Küchen har omtolkat Höga visan från Bibeln i 15 erotiska bilder med text. Utställningsperiod: 2017

Sexology is a specific occupational practice that includes clinical aspects of and information on sexuality. Sexologists can work with both intervention and prevention activities. Sexuality studies involve a more social science approach to study sexuality. A prerequisite for the sexologist's professional work in various activities is that knowledge is based on sexuality studies, where society norms, legislation and organization of sexuality are critically reviewed. Sexology and sexuality studies therefore belong together.

The core of the exhibition is a presentation of six researchers, linked to the Center for Sexology and Sexual Studies, presenting their respective fields of research. The exhibition also consists of a timeline with highlights from Swedish sexuality history, a curiosity cabinet and a collection of literature. The visitors can leave comments or ask questions to the researchers in a mailbox. The questions and the answers are then projected on the wall for everyone to see. Two public talks are held and filmed; “Sex and Power” and “Theme Erotic Literature”. The art project "Kiss" (an interpretation of the Song of Songs) by the priest and artist Kent Wisti and the author Maria Küchen can also be seen in the exhibition.

Researchers:

  • Camilla Larsson
  • Charlotta Carlström
  • Charlotta Holmström
  • Charlotta Löfgren- Mårtensson
  • Charlotte C Petersson
  • Sara Johnsdotter

 

Om ämnet sexologi och sexualitetsstudier

- En vanlig missuppfattning är att sexualitet handlar om vad människor gör i sängkammaren, och att sexologi skulle handla om att kartlägga och kontrollera människors mest privata och intima relationer. Inom sexualitetsstudier kan det däremot synliggöras hur exempelvis politiska beslut och lagstiftning kan påverka, reglera och styra individens sexualitet. Det privata är verkligen politiskt!

Ofta har vi lättare för att se hur sexualiteten är kontrollerad i andra samhällen där traditionella och religiösa regleringar kanske mer inverkar på den enskildes sexualitet, men blir blinda för vad som sker i det svenska samhället. Att fritt få uttrycka sin sexualitet kan betraktas som en del av de mänskliga rättigheterna och därför blir de sexuella rättigheterna starkt förknippade med den sexuella hälsan.

Jag tror att vi kommer att se en radikal forskning framöver som ännu mer ifrågasätter förgivettagna normer såsom heteronormativitet, tvåsamhetsnormen, binära könsnormer, normer kring familj och föräldraskap. Exempelvis kan vi se att kärleksideologin ifrågasätts mer och mer, en ideologi som starkt kopplar ihop kärlek och sexualitet. Hur ska detta fenomen förstås? Samhället förändras fort, och det är viktigt för forskarna att studera denna utveckling på sexualitetens område.

Pernilla Ouis, vik. föreståndare för Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS)