Välkommen till utställning #33 i Studenternas galleri i Orkanenbiblioteket.

Medverkande i utställningen

Louise Hagberg

Studerar produktdesign vid Fakulteten för kultur & samhälle

Lisa-Marie Riemer

Student på Konst, kultur och samhälle (K3)

Hilda Kronberg

Studerar grafisk design vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).

Alexandra Cucu

Student på Kultur och samhälle

Beatrice Toreborg

Studerar visuell kommunikation vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Klara Gustafsson

Studerar produktdesign år 1 vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Alexandra Ifrin

Student på Kultur och samhälle

Georgina Laskari

Student på Lärande och samhälle

Emanuel Palma

Lei Shen

Arbetar som ekonom vid Gemensamt verksamhetsstöd

Stella Lövgren

Studerar vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).

Martine Castoriano

Jag arbetar just nu som studentmedarbetare på Orkanenbiblioteket. Jag studerar sista terminen på masterprogrammet ABM, Biblioteks och informationsvetenskap. Jag har arbetat som fotograf samt kulturreporter på SVT Malmö. Mina bilder har bl.a. visats på Moving Art Project, Lunds konsthall, Form och Design Center, Övedskloster och Art Nordic.