Välkommen till vårens utställning med tema Klimat! Mingla med konstnärerna på vernissage kl 15.30 den 30 maj: Julia Edlund, Bertilla Fabris, Zainab Fadel, Josephine O'Hana, Jenny Levin och Leif Stångberg. Utställningen hänger till 30 september.

Bertilla Fabri

Läser andra året på Teknik och samhälle, Informationsarkitekt. Jobbar dessutom som Digimentor.

E-post: ag2356@mau.se eller bertilla.fabris@gmail.com

Om mina verk: Ett samarbete mellan människa och AI. 

VQGAN+CLIP består av tre maskininlärnings verktyg som är tillgängliga online genom Google Colab. När jag justerar de olika variablerna skapar VQGAN+CLIP ett antal bilder från texten som jag matar in.

Samlingen visar video av olika framtider som vi kan skapa, hemska dystopier eller vackra, hoppfulla världar.

Jenny Levin

Student vid fakulteten för lärande och samhälle (ämneslärarutbildningen)
E-post: jenny_levin@hotmail.com

Om mina verk: Mina verk är utvalda fotografier från Sverige, Norge och Färöarna. Jag vill belysa den vackra nordiska naturen, som är i ständig förändring på grund av klimatet. Här kan vi motiveras att ta mer hållbara val för naturens skull.

Zainab Fadel

Jag studerar vid Odontologiska fakulteten, Tandläkarutbildningen
E-post: its_zainabayadfadel@outlook.com

Om mina verk: Mina verk skulle jag beskriva som en bild av naturen, väldigt lugna bilder. Vissa bilder har inget levande i sig men andra kan innehålla enstaka djur. Bilderna speglar harmoni, sommar, hav, sol, solig vinterdag, naturen från olika vinklar vi människor inte kan se. I mina målningar försöker jag för det mesta fokusera på solljuset och vilka känslor solljuset kan ge i dess olika situationer.

Julia Edlund

Student vid Miljövetarprogrammet
E-post:  julia_edlund@hotmail.com

Om mina verk: Som ett sätt att hantera den sorg som klimatförändringarna för med sig, i form av mänskligt lidande och förlust av biologisk mångfald, finner jag någon slags tröst i att tänka att världen inte kommer att upphöra att existera än på ett tag. Jag föreställer mig framtidens livsformer som tar över jorden under nya förutsättningar. Radioaktiva svampar, som kanske inte skulle erbjuda någon funktion för oss människor idag, men som har ett värde i sig bara för att de finns. Hayao Miyazakis manga Nausicaä of the Valley of the Wind har influerat mig mycket. 

Josephine O'Hana 

Studerar vid fakulteten Hälsa & samhälle
E-post: jjk.sweden@hotmail.com

Om mina verk: Jag tecknar illustrativt och delvis surrealistiskt. Tecknar enligt fantasin men även upplevelser eller saker jag sett i mitt liv. Tecknar även drömbilder. Använder mig av expressiva känslouttryck. Har alltid tecknat sen jag varit liten. Har en konstnärlig ådra och känsla för färg och form. Gillar även att teckna enligt samhällsperspektiv och människor i allmänhet. Med min konst vill jag visa att det är mitt sätt att uttrycka mig. Konst är min passion - det är det som gör mig lycklig där jag finner ro att vara mig själv att låta fantasin ta över och ge mig avkoppling från samhällets problem. 

Leif Stångberg

Arbetar som servicetekniker på Malmö Universitet
E-post: leif.stangberg@mau.se   

Konstverkets titel: ”Den nya tiden är på väg – städjobb måla igen alla ozonhål.”

Om mitt verk:  Genom en blå tröja illustrerar blå tuschpennor i båda händerna 5 + 5st fingrar och genom huvudet ännu fler. I våra hjärnor har vi någonstans lösningar på allt. Tillsammans med en uppåtsträvande städkvast målat i blå färg skapas symboliken bättre att vi kan laga ozon hålet.