PÅGÅENDE UTSTÄLLNING | I utställningen "JAG.DU.VI. - perspektiv på identitetskonstruktioner" möter du forskarna Charlotta Carlström, Dawan Raoof och Emma Hall. Det är en utställning om identitet - om hur identiteter konstrueras, förändras och ibland krockar och om hur vi bygger identitet tillsammans med andra. Utställningsperiod: 25 april 2024–25 mars 2025

Jag.Du.Vi. — Perspektiv på identitetskonstruktioner 

Vem är du? Vilka är dina identiteter? Vad är det som gör att du är du? Finns det delar av dina identiteter som du hellre lyfter fram än andra? Finns det tillfällen när du känner att du måste dölja vem du är? Kan du alltid vara dig själv? Vem blir du när du återvänder till Borås, Boston eller Bagdad? Vad är det som gör att du känner samhörighet med vissa människor på somliga platser men inte på andra? Har du velat vara en del av ett sammanhang där du inte är välkommen? Vart kommer du ifrån? Vart är du på väg? 

Forskarnas galleri gestaltar pågående och aktuell forskning. I utställningen “JAG.DU.VI.” har biblioteket samarbetat med följande forskare: