Vi på biblioteket erbjuder vägledning och support för dig som är forskare, doktorand eller lärare. Vi hjälper dig gärna även med större sökuppdrag. Välkommen att boka en tid med oss!

Vi erbjuder vägledning och support inom:

  • informationssökning (välja sökord, söka i relevanta databaser, utforma och använda olika sökstrategier)
  • sökstrategier och metodstöd vid systematiska översikter, även utförande av sökuppdrag
  • referenshantering (spara referenser, använda referenshanteringsprogram)
  • upphovsrättsfrågor (vid avtal för publicering och tillgängliggörande i open access)
  • strategiska val vid publicering (välja tidskrift, undersöka impact-faktorer, ta fram open access-alternativ)
  • kvalitativ dataanalys - Nvivo
  • screeningverktyg - Covidence och Rayyan
  • datahanteringsplaner och tillgängliggörande av forskningsdata
  • ISBN (beställning av ISBN-nummer till avhandling)

Boka forskarstöd

Fyll i kontaktuppgifter och beskriv vad vi kan hjälpa dig/er med så hör vi av oss för att boka en tid