Du som är forskare, doktorand eller lärare kan boka tid för ett digitalt möte, antingen för egen del eller för en grupp, större eller mindre.

Vi erbjuder support och rådgivning inom

 • informationssökning (välja sökord, söka i relevanta databaser, använda olika sökstrategier)
 • systematiska översikter (som ovan samt metodstöd enligt evidensbaserad praxis).

Biblioteket utför gärna större litteratursökningar, t.ex. systematiska sökningar, i mån av tid. Sökningarna sker i samarbete mellan bibliotekarier och forskare och förutsätter en kontinuerlig dialog. Kontakta oss gärna och berätta om era önskemål så diskuterar vi förutsättningar för vidare samarbete.

Ett exempel på hur sökprocessen kan se ut:

 1. Första mötet: Forskaren tar med frågeställningar, eventuell PICO eller motsvarande modell, en eller flera relevanta artiklar samt preliminär tidsplan. Tillsammans diskuterar vi inklusions- och exklusionskriterier, lämpliga databaser, tittar på thesaurus och söktermer samt utformar en preliminär sökstrategi.
 2. Efter första mötet: Bibliotekarien gör en första testsökning i den mest relevanta databasen. Forskaren går igenom sökresultatet och bedömer relevansen. 
 3. Andra (och ev. följande) mötet: Vi träffas igen för att optimera sökstrategin tills vi är nöjda med sökresultatet.
 4. När vi har utarbetat en bra sökstrategi gör bibliotekarien, alternativt forskaren, sökningar i övriga relevanta databaser. 
 5. Bibliotekarien gör den slutliga sökningen och när den är klar kan sökresultatet läggas in i ett referenshanteringsprogram.
 • användning av databaser (spara sökningar, få alerts, spara referenser)
 • referenshantering (att använda referenshanteringsprogram)
 • upphovsrättsfrågor (råd vid avtal för publicering och tillgängliggörande i open access)
 • strategiska val vid publicering (välja tidskrift, undersöka impact-faktorer, ta fram open access-alternativ)
 • support och handledning i kvalitativ dataanalys - Nvivo
 • datahanteringsplaner och tillgängliggörande av forskningsdata
 • avhandlingsmallen
 • ISBN (beställ ISBN-nummer till din avhandling)