Vi på biblioteket erbjuder vägledning och support för dig som är forskare, doktorand eller lärare. Välkommen att boka en tid med oss!

Vi erbjuder vägledning och support inom:

 • informationssökning (välja sökord, söka i relevanta databaser, utforma och använda olika sökstrategier)
 • systematiska översikter (informationssökning samt metodstöd enligt evidensbaserad praxis)
 • referenshantering (spara referenser, använda referenshanteringsprogram)
 • upphovsrättsfrågor (vid avtal för publicering och tillgängliggörande i open access)
 • strategiska val vid publicering (välja tidskrift, undersöka impact-faktorer, ta fram open access-alternativ)
 • kvalitativ dataanalys - Nvivo
 • datahanteringsplaner och tillgängliggörande av forskningsdata
 • ISBN (beställning av ISBN-nummer till avhandling)

Vi på biblioteket utför gärna större sökuppdrag vid exempelvis systematiska översikter. Sökuppdrag sker i samarbete mellan dig som forskare och en bibliotekarie. Kontakta oss gärna och berätta om dina önskemål så diskuterar vi förutsättningar för vidare samarbete.

Exempel på hur processen vid ett sökuppdrag kan se ut:

 1. Du som forskare tar med dig frågeställningar, eventuell PICO eller motsvarande modell, en eller flera relevanta artiklar samt en preliminär tidsplan. Tillsammans med en bibliotekarie diskuterar du inklusions- och exklusionskriterier, lämpliga databaser, söktermer samt utformar en preliminär sökstrategi.
 2. Bibliotekarien utför därefter en första testsökning i den mest relevanta databasen. Du som forskare går igenom sökresultatet av testsökningen och bedömer relevansen och ger feedback på sökningen. 
 3. Efter det träffas du och bibliotekarien igen för att optimera sökstrategin tills ni är nöjda med sökresultatet.
 4. När ni har utarbetat en bra sökstrategi utför bibliotekarien sökningar i överenskomna databaser. 
 5. Bibliotekarien utför den slutliga sökningen och när den är klar kan sökresultatet läggas in i ett referenshanteringsprogram och / eller screeningverktyg.