Här hittar du information om bibliotekets fasta utställnings- och evenemangsserier och kan se både pågående och avslutade utställningar.

Utställningar i biblioteket ska berika, handla om eller angå Malmö universitets utbildnings- och forskningsmiljö.

  1. Initiativ till utställningar kan tas av studenter, forskare, lärare, biblioteket eller utomstående part. 
  2. Om utställningen är skapad av andra än bibliotekspersonalen ska det tydligt framgå i vilket sammanhang (utbildning, kurs, projekt) den är framställd.
  3. Målgrupp för utställningarna är studenter, personal på Malmö universitet samt övriga biblioteksbesökare. 
  4. Biblioteket förbehåller sig rätten att göra ett urval av de förfrågningar som kommer in.
  5. Ett avtal upprättas mellan biblioteket och utställare. 
  6. Utställningstiden kan variera och regleras i avtalet.

Välkommen med förslag till, eller frågor angående, utställningar i biblioteket!
Kontakta Annsofie Olsson annsofie.olsson@mau.se