TIDIGARE UTSTÄLLNING | Trots att klass har stor betydelse för våra liv får fenomenet inte alltid den uppmärksamhet det förtjänar i forskningen. I Sverige är den arbetarlitterära traditionen starkare än i många andra länder, vilket gör den till ett spännande litterärt fenomen. Men arbetarförfattarna har också mycket att säga oss om klassamhället och kampen mot klassorättvisor, både förr och nu. Utställningsperiod: 2016

In Sweden, the tradition of working-class literature is stronger than in many other countries. However, the history this literature has been very masculine. Maria Sandel is sometimes called our first female working-class author. And, for a long time, she was also considered to be our only female working-class writer. Even during the Golden Age of working-class literature in the 1930s, women were few. The most famous one from this period is Moa Martinsson.

Today the situation is different. The latest breakthrough for working-class literature is led by women, who, in several ways, have renewed the tradition. Daria Bogdanska, for example, has contributed to the rise of working-class comics, which is often more humoristic and explicitly political than traditional forms of working-class literature. 

In the exhibition, female working-class writers in Sweden are presented in a timeline, movies and dioramas. The exhibition includes the authors' works and a selection of relevant literature on the topic. A summary of research and education in the subject area at Malmö University is also included.

Researcher:

  • Magnus Nilsson

Kvinnliga arbetarförfattare

Den svenska arbetarlitteraturens historia var länge ett manligt fenomen. Maria Sandel kallas ibland vår första kvinnliga arbetarförfattare. Hon var ganska ensam i sin generation. Under arbetarlitteraturens guldålder på 1930-talet var kvinnorna få. Den mest kända från den tiden är Moa Martinsson. Idag är dock läget ett annat. Det senaste genombrottet för arbetarlitteraturen leddes av kvinnor: Susanna Alakoski och Åsa Linderborg. Många av samtidens ledande arbetarförfattare är också kvinnor: Jenny Wrangborg, Maria Hamberg, Sara Beischer, Marie Hållander, Cecilia Persson och Anneli Jordahl.
Magnus Nilsson

Arbetarserier

Dagens arbetarlitteratur präglas inte bara av att det finns fler kvinnliga arbetarförfattare än någonsin. Den är också gränsöverskridande. Ett exempel på detta är uppkomsten av "arbetarserier". Två av de främsta företrädarna för denna strömning är Hanna Petersson och Daria Bogdanska. Arbetarlitteratur i serieform är ofta mer direkt politisk och humoristisk än den traditionella skönlitteraturen.
Magnus Nilsson, prof. i litteraturvetenskap

Tips för vidare läsning och lyssning

Läs mer om litteratur och klass i Magnus Nilssons blogg

Om utställningen i media