När du ska skriva uppsats eller examensarbete är det bra om du söker information på ett mer strukturerat sätt. Planera dina sökningar och tänk på att dokumentera och reflektera under arbetets gång.

Tips och råd som kan hjälpa dig när du söker

Formulera din frågeställning

Med en tydlig frågeställning kan du lättare avgränsa ditt ämne och avgöra vilka sökträffar som är relevanta. Har du svårt att ringa in en sökbar frågeställning? Lägg lite tid på att söka och läsa allmänt om ditt ämne, förhoppningsvis hittar du en fråga som fungerar.

 TIPS! Låt dig inspireras av examensarbeten och studentuppsatser som andra skrivit

Välj ut viktiga ord och begrepp

När du formulerat en frågeställning är det dags att börja söka. Vilka sökord du väljer, alltså de ord du använder när du söker i olika databaser och söktjänster, har stor betydelse för ditt sökresultat. Men hur väljer du sökord?

Här utgår vi från frågeställningen:

”Hur påverkar medier ungdomars syn på klimatförändringar?”

Börja med att identifiera de betydelsebärande orden. De kallas för nyckelord och blir i det här exemplet: 

 • medier
 • ungdomar
 • klimatförändringar

Identifiera nyckelord (film 02:14) 

Hitta synonymer och relaterade ord

Nästa steg är att hitta synonymer och ord som är relaterade till dina nyckelord, samt översätta dem till engelska. Dessa blir dina sökord. Samla gärna ord under hela skrivprocessen, i artiklar du läser, webbsidor du besöker etc., så att du täcker in hela frågeställningen. Dessa sökord använder du i olika kombinationer när du sen söker.

Synonymer och relaterade ord (film 03:14) 

För att hjälpa dig strukturera och samla de sökord du hittar kan du använda detta arbetsblad:

Fler tips

I bibliotekets sökguider hittar du mer ämnesspecifika tips på hur du väljer dina sökord. Välj den guide som passar din utbildning/ämne bäst.

På biblioteket hittar du databaser och söktjänster som är speciellt bra när du vill hitta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. Vilken söktjänst eller databas du ska välja beror på vad du söker efter. Det finns databaser som är inriktade på ett visst ämne medan andra är mer ämnesövergripande. Läs mer om vetenskaplig texter.

Övergripande söktjänster

Det är ofta en bra idé att börja söka i en mer övergripande söktjänst som exempelvis i Libsearch eller Swepub. Här finns länkar till Libsearch, Swepub och fler tips om hur du hittar vetenskapligt material

Sökguide i ditt ämne

I bibliotekets sökguider hittar du bland annat databaser, tidskrifter och söktips utvalda för olika ämnen.
Kolla om det finns en sökguide i ditt ämne

Ämnesdatabaser

Om det finns en databas som är speciellt inriktad på ditt ämne är det oftast bäst att börja söka där. Till skillnad från sökmotorer som Google kan du i bibliotekets ämnesdatabaser styra din sökning och få bättre träffar.
Du hittar alla våra databaser i vår A-Ö-lista

Uppslagsverk och ordböcker

Om du letar efter definitioner av begrepp eller söker efter grundläggande fakta om ett ämne kan det vara en bra idé att se om det finns ett uppslagsverk i ditt ämne.

När du valt sökord är det dags att testa dem i olika databaser. För att ditt sökresultat ska bli så relevant som möjligt är det bra att känna till några grundläggande söktekniker. 

Kombinera sökord

Med de booleska operatorerna AND, OR och NOT kan du kombinera dina sökord och styra din sökning.

AND mellan dina sökord innebär att alla sökord ska finnas med i ditt sökresultat. Exempel: climate change AND youth. Ju fler sökord du kombinerar med AND, desto färre träffar får du. 

OR mellan dina sökord innebär att samtliga eller något av sökorden ska finnas med i ditt sökresultat. Exempel: climate change OR global warming. Använd OR när du söker på synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda din sökning. Ju fler sökord du kombinerar med OR desto fler träffar får du.

NOT använder du enbart när du vill utesluta ett ord i din sökning. Exempel: elbilar NOT hybridbilar

Se film om hur sökteknikerna fungerar i praktiken (03:21)

Sök på en fras

Använd citattecken " " när du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord till exempel "social media". Du får då träffar på själva begreppet. Söker du däremot på social media utan citattecken får du träffar på de två orden separat oavsett var i texten de finns.

Söka på delar av ord (trunkering)

Sök på början av ett ord och avsluta med * för att hitta ordets alla tänkbara ändelser och böjningsformer. Exempel: miljö* ger träff på: miljön, miljöarbete, miljöförstörelse, miljöfrågor, miljöpåverkan etc.

Sök i valda fält

Om du söker i databasens avancerade sökning kan du ofta välja att bara söka i utvalda fält, till exempel på författare, ämnesord eller i abstract. Detta ger färre och förhoppningsvis bättre träffar.

Lär dig mer om fältsökningar i den här filmen från Linnéuniversitetet

När du kommit fram till ett sökresultat som känns hanterbart behöver du välja ut de artiklar som du ska använda i ditt arbete. Här är några frågor som kan hjälpa dig på vägen:

 • Är artikeln vetenskapligt granskad?
  Detta kallas ofta peer review i engelskspråkiga databaser.
 • Är artikeln relevant utifrån din frågeställning?
  Börja med att läsa titlarna på artiklarna i träfflistan, om en titel verkar intressant gå då vidare och läs artikelns abstract. Genom att läsa abstractet, som är en sammanfattning av innehållet i artikeln, kan du avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln.
 • Är informationen i artikeln fortfarande aktuell?
  Hur viktigt kravet på aktualitet är kan variera inom olika ämnesområden och också bero på hur mycket som finns skrivet om ett ämne. Finns det nyare artiklar om ämnet som du kan välja istället? Max 5 eller 10 år är två vanliga gränsdragningar. 

Att dokumentera steg för steg när du gör dina sökningar är ofta användbart i efterhand. Då kan du återskapa sökningar som fungerat och även fortsätta sökningar du påbörjat vid ett tidigare tillfälle. Du kan också visa handledare och lärare att du gått metodiskt tillväga. 

Olika sätt att dokumentera sökningar

 • Exempel på mall (word) för att dokumentera dina sökningar
 • Spara din sökhistorik
  I de flesta ämnesdatabaser kan du spara din sökhistorik. För att kunna göra detta måste du för det mesta skapa ett gratiskonto i databasen. 
 • Skriv loggbok
  Att skriva loggbok betyder helt enkelt att anteckna vilka sökningar du gör och resultaten av dem. Anteckna för hand eller i valfritt program. 

Förbättra din sökning!

Får du trots allt inte de sökträffar du hoppades på? Gå igenom din sökning och se om du kan ändra på något!

För många sökträffar?

 • Kolla sökorden! Kan det finnas ett mer specifikt sökord som du inte testat?
 • Lägg till fler sökord och kombinera dem med AND
 • Begränsa sökningen till de senaste åren, till exempelvis ett visst språk eller publikationstyp.

För få sökträffar?

 • Är dina sökord för specifika? Försök med mer allmänna sökord (kombinera med OR).
 • Bredda din sökning genom att använda färre sökord
 • Prova att trunkera, exempel: miljö*
 • Testa samma sökord i en annan databas, kanske finns det en mer specifik databas för ditt ämne?
 • Kontrollera att dina sökord är rättstavade och glöm inte att översätta dem till engelska.

Är sökträffarna inte relevanta?

 • Testa med andra sökord. Finns det synonymer som funkar bättre? Många söktjänster har en egen ordlista - thesaurus - som ger dig tips om sökorden som fungerar bäst i just den databasen eller söktjänsten.
 • Prova en annan databas, kanske får du bättre sökresultat där?
 • Använd frassökning för att få mer relevanta träffar. Exempelvis ”climate change”.

Kontakta oss om du har frågor

Vi hjälper gärna till med frågor om sökningar i bibliotekets informationsdisk,
eller kontakta oss på: biblioteket@mau.se eller 040-665 73 00

Du kan också boka en timmes individuell sökhjälp