En vetenskaplig text är skriven av en forskare för att presentera resultatet av sin forskning eller för att sammanfatta andras forskning. Beroende på vilket ämne man forskar inom publicerar man sig på olika sätt, inom vissa ämnesområden är det vanligare med artiklar medan man inom andra publicerar sina resultat i böcker.

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter 

I en vetenskaplig artikel skriver och presenterar en eller flera forskare sin forskning. En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det innebär bland annat att artiklarna är granskade av andra forskare. Sådan granskning brukar kallas peer review eller referee-granskning.

Tips

Att söka efter vetenskapliga artiklar

  • I de flesta av bibliotekets databaser kan du klicka i valet "Peer review" eller "Scholarly Journals" för att begränsa till vetenskapligt granskade artiklar. 

Tips på söktjänster för att hitta vetenskapliga texter

Jag har hittat en artikel, hur vet jag om den är vetenskaplig?

  • En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna:
    en inledande sammanfattning (abstract), introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser.

  • Sök på tidskriftens namn i Tidskrifter A-Ö. Vetenskapliga tidskrifter är märkta med "Peer Reviewed".
  • Är du fortfarande osäker på om artikeln är vetenskaplig? Följ stegen i vår guide!

Att läsa vetenskapliga artiklar

Att läsa vetenskapliga artiklar ingår i alla akademiska utbildningar. Den vetenskapliga artikeln är en genre för sig, med akademiskt språk, specifik struktur och ämnesspecifik terminologi. Dessutom är artiklarna ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att ta dig an vetenskapliga artiklar. 

Gå till guiden och lär dig mer om att läsa vetenskapliga artiklar

Andra typer av vetenskapliga texter

Forskningsresultat kan också presenteras på andra sätt än i artikelform. Även dessa texter har granskats av ämnesexperter innan de publiceras.

En doktorsavhandling skrivs av forskarstuderande (doktorander) för att avlägga doktorsexamen. I avhandlingen presenterar författaren sin egen forskning, men tar också upp tidigare forskning inom ämnet.

I databasen SwePub kan du söka efter avhandlingar som är publicerade på svenska lärosäten. Gör en sökning på ditt ämne och klicka sedan i alternativet "doktorsavhandlingar" i vänstermenyn.

Sök i SwePub

En forskare kan också publicera sina forskningsresultat i en forskningsrapport. En forskningsrapport ges oftast ut av lärosätet som forskaren hör till, eller ibland av en myndighet eller ett institut.

På konferenser kan forskare presentera sin forskning för forskarkollegor. Ibland publiceras bidrag från konferensen. På engelska kallas detta för conference proceedings, på svenska heter det oftast konferenstryck eller konferenshandlingar.

Forskare kan även publicera sin forskning i en bok (monografi) eller i enstaka kapitel i ett samlingsverk (antologi).