I Studenternas galleri på Orkanenbiblioteket kan du se foton, målningar, dikter, teckningar och skulpturer av studenter och personal på Malmö universitet. Galleriet är ett samarbete mellan biblioteket och studentkåren. Välkommen på vernissage för utställning #35 den 7 mars kl 16! Utställningen pågår till 31 maj.

Nästa utställning

Vill du ställa ut din konst? Ansök senast 22 september 2024.

Kopiera punkterna nedan och skicka i ett mejl till studenternasgalleri@mau.se
Fyll i samtliga uppgifter (detta är ett krav för att din ansökan ska beaktas)
Din text och dina bilder kommer att användas i den digitala presentationen

Mitt namn är:   
Jag studerar/arbetar vid detta område på universitetet:   
Min e-postadress är:   
Mitt telefonnummer är:  
Mina verk skulle jag beskriva så här (50-100 ord):  
Konstverken jag vill ställa ut har dessa mått:

Tänk på att:

  1. läsa igenom policyn så att du känner till reglerna som gäller för att ställa ut i Studenternas galleri. I och med att du skickar din ansökan förbinder du dig att följa policyn.
  2. bifoga tydliga och högupplösta bilder på alla verk du vill ställa ut i mejlet du skickar (bilderna kommer att användas vid dokumentering av utställningen, både på webben och i trycksaker).

    Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav, beaktas ej.

Studenternas galleri är ett samarbete mellan studentkåren och Malmö universitetsbibliotek. På "Gallerigatan" i Orkanenbiblioteket erbjuds konstutövande studenter att ställa ut verk under terminstid. Galleriet är ett kreativt inslag i utbildningsmiljön, ett avbrott för eftertanke och en plats för dialog och samtidsdokumentation. Här kan man stanna upp och reflektera, inspireras, roas eller förargas. 

Alla studenter registrerade vid Malmö universitet är välkomna att ansöka om att få ställa ut. Personal bjuds in att medverka vid en utställning per år.

  1. Verken ska vara prov på studentens privata konstnärliga verksamhet. Examensarbeten och kursalster är inte aktuella inom ramen för Studenternas galleri.
  2. En arbetsgrupp bestående av personal från biblioteket och representanter från studentkåren väljer ut vilka verk som ska ställas ut. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att göra ett urval ur de enskilda ansökningar som kommit in.
  3. Studenter som ska ställa ut skriver ett avtal med arbetsgruppen för Studenternas galleri och ansvarar för upphängning och nedtagning av sina egna verk.
  4. Varje utställning hänger en termin.

Galleriets verksamhet ska dokumenteras och denna dokumentation finns tillgänglig på bibliotekets hemsida. I detta virtuella Studenternas galleri finns det information om den aktuella utställningen men också material från tidigare utställningar.

Eventuella åsikter, budskap eller ställningstaganden som kan uttolkas i de utställda verken delas inte nödvändigtvis av Malmö universitet.

Kontakt

Vill du vara med i arbetsgruppen för galleriet som student så kontakta oss gärna: studenternasgalleri@mau.se

Galleriets Facebook-grupp