Course, grundnivå
15 credits
Malmö | dagtid | 50%
2 September 2024 - 19 January 2025
Code for the course: DA339A

About the course

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom objektorienterad programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara.

This course is offered as part of programme:

Course content

Kursen innehåller följande moment:

- problemlösningsstrategier,
- statiska och dynamiska diagram för analys och modellering
- Sanningstabeller som verktyg för att utvärdera booleska uttryck
- strukturerad och objektorienterad programmeringsmetodik
- strukturerad programmering
- objektorienterad programmering
- språkspecifika tillämpningar, t.ex. användning av klassbibliotek

Entry requirements

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c.

Course evaluation

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Contact

For more information about the education:

TSstudent@mau.se