Kurs, grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: DA339A

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom objektorienterad programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara.

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- problemlösningsstrategier,
- statiska och dynamiska diagram för analys och modellering
- Sanningstabeller som verktyg för att utvärdera booleska uttryck
- strukturerad och objektorienterad programmeringsmetodik
- strukturerad programmering
- objektorienterad programmering
- språkspecifika tillämpningar, t.ex. användning av klassbibliotek

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se