Course, grundnivå
7.5 credits
Malmö | dagtid | 100%
7 October 2024 - 10 November 2024
Code for the course: MV214A

This course is offered as part of coursepackage:

Course content

Kursen innehåller en introduktion till statsvetenskapliga begrepp, teorier och modeller om makt, demokrati och medborgarskap samt en fördjupning i dagens politiska system inklusive miljöpolitiska aspekter och agendor. Kursen innehåller en orientering om miljöpolitikens och miljörörelsens framväxt där miljöpolitiska problem belyses ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv som inbegriper hållbar utveckling ur det miljövetenskapliga fältets perspektiv.

Entry requirements

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Course evaluation

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Contact

For more information about the education:

USstudent@mau.se