Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 oktober 2024 - 10 november 2024
Kod för kursen: MV214A

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Kursen innehåller en introduktion till statsvetenskapliga begrepp, teorier och modeller om makt, demokrati och medborgarskap samt en fördjupning i dagens politiska system inklusive miljöpolitiska aspekter och agendor. Kursen innehåller en orientering om miljöpolitikens och miljörörelsens framväxt där miljöpolitiska problem belyses ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv som inbegriper hållbar utveckling ur det miljövetenskapliga fältets perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se