Tips

Tips om hur du söker i Mediearkivet

I Mediearkivet hittar du tidnings- och tidskriftsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv för tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress.

Artiklar från DN, Expressen, DI och Sydsvenskan kommer in i arkivet först efter 24 timmar.

Mediearkivet ger inte åtkomst till alla artiklar från DN och andra större dagstidningar, utan det är framförallt artiklar från den tryckta tidningen som du når.

Mediearkivet är förinställt för sökning på tidsperioden Senaste 30 dagarna. Du kan ändra tidsperioden, och du kan även ändra källor till t ex Riksmedia, Regionalmedia eller Magasin/Tidskrift.

Från biblioteks tidskriftslista länkas du till tidskriftens sida i Mediearkivet. Du ser tidskriftens sourceid och kan fortsätta söka i just den tidskriften genom att lägga till fler sökord. Du kan behöva justera tidsintervallet för att få fler träffar.

Sökhjälp för Mediearkivet

Mediearkivet