I evenemangsserien "Forskning på tapeten" vill biblioteket synliggöra aktuell forskning från Malmö universitet. Varje tillfälle i serien utgår från en nyutgiven bok där författaren presenterar boken och dessutom lyfter fram texter som varit betydelsefulla och inspirerat till boken.

Tidigare tillfällen i serien

 • Hanna Sjögren - Barndomar i antropocen: idéer om goda barndomar under människans epok (Stockholm Studies in Education, 2023)
 • Under pandemin genomfördes Forskning på tapeten i samarbete med Malmö universitets hållbarhetsutvecklare Anna Bruun Mansson med tema: Nya perspektiv i klimatforskningen. Tillfällena var digitala och baserade på vetenskapliga artiklar med tre separata tillfällen:
  Patrik Baard
  Gunnhildur Lily Magnusdottir och Benedict Singleton
  Marwa Dabaieh

Se de filmade föreläsningarna från "Tema: Nya perspektiv i klimatforskningen"

 • Carina Listerborn - Bostadsojämlikhet: röster om bostadsnöden (Premiss, 2018)
 • Anna-Karin Svensson och Anna Henningsson-Yousif - Att vara speciallärare – språk, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling (Gleerups, 2018)
 • Thom Axelsson och Jonas Qvarsebo - Maktens skepnader och effekter. Maktanalys i Foucaults anda (Studentlitteratur, 2017)
 • Johan Dahlbeck - Spinoza and Education: Freedom, Understanding and Empowerment (Routledge, 2016)
 • Maria Engberg - Ubiquitous computing (Routledge, 2016)
 • Anders Hellström – Trust us (Berghahn Books, 2015)
 • Anna Jobér - Social klass i skolan (Natur & kultur, 2015)
 • Ioana Bunescu - Roma in Europe. The Politics of Collective Identity Formation (Ashgate, 2014)
 • Johan Söderman - Hip-Hop within and without the Academy (Lexington Books, 2014)
 • Susanna Hedenborg - Hästkarlar, hästtjejer och hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportsförbundet (Svenska Ridsportförbundet, 2013)
 • Michael Strange - Writing Global Trade Governance Discourse and the WTO (Routledge, 2013)