Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning från Malmö universitet. En nyutgiven bok presenteras av författaren genom ett samtal och en utställning kring boken.

Hösten 2021 - Nya perspektiv i klimatforskningen

Hösten 2021 kommer Forskning på tapeten handla om nya perspektiv i klimatforskning.

Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning vid Malmö universitet. En nypublicerad artikel introduceras av författaren/författarna genom en presentation, ett samtal och en digital utställning kring artikeln.

Med Forskning på tapeten vill Malmö universitetsbibliotek lyfta fram Malmö universitets forskare och ge insikt i vilka texter som inspirerat dem och som berikat deras forskning. Forskare, studenter och övrig personal på Malmö universitet är varmt välkomna på höstens seminarier som görs i samarbete med Malmö universitets hållbarhetsutvecklare Anna Bruun Månsson.