Bibliotekets serie "Forskning på tapeten" hade under hösten 2021 ett antal föreläsningar under temat: Nya perspektiv i klimatforskningen. Föreläsningarna hölls digitalt via zoom och filmades dessutom. Här kan du lyssna på presentationer och samtal, samt hitta en del av den litteratur som inspirerat forskarna i deras arbete.

Gunnhildur Lily Magnusdottir och Benedict Singleton

29 november 2021

 föreläser kring sin text "Take a ride into the danger zone: Assessing path dependency and the possibilities for instituting change at two Swedish government agencies" från boken "Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States". Redaktörer för boken är Annica Kronsell & Gunnhildur Lily Magnusdottir (2021).

Du hittar texten i boken: "Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States"

Vad fick dig att forska just om klimat/miljöperspektivet?

BENEDICT SINGLETON. Klimatfrågorna har uppenbarligen en enormt framträdande plats i samhället för närvarande. Som forskare vill jag alltid arbeta med ämnen som är relevanta för samhället i stort – ett elfenbenstorn är ett trevligt ställe men det är bra att komma ut och röra på sig ibland!

Vad fick dig att forska just om klimat/miljöperspektivet?

BENEDICT SINGLETON. Klimatfrågorna har uppenbarligen en enormt framträdande plats i samhället för närvarande. Som forskare vill jag alltid arbeta med ämnen som är relevanta för samhället i stort – ett elfenbenstorn är ett trevligt ställe men det är bra att komma ut och röra på sig ibland!

Mina tidigare forskningsprojekt har fokuserat på miljöfrågor och därför tog jag chansen att arbeta med projektet "Intersectionality and Climate Policy Making". Svåra problem som klimatfrågor kräver kraftfulla gemensamma intellektuella ansträngningar och jag blir gör mig extra inspirerad att vårt projekts mål är att forskningen ska vara värdefull för offentliganställda tjänstemän.

Benedict Singleton är just nu anställd på det FORMAS-finansierade projektet Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet vid Göteborgs universitet.

Vad fick dig att forska just om klimat/miljöperspektivet?

GUNNHILDUR LILY MAGNUSDOTTIR. Klimatförändringarna är ett av tjugohundratalets största säkerhetshot och som statsvetare är jag intresserad av institutionernas roll i utformningen av klimatpolitiken.

Vad fick dig att forska just om klimat/miljöperspektivet?

GUNNHILDUR LILY MAGNUSDOTTIR. Klimatförändringarna är ett av tjugohundratalets största säkerhetshot och som statsvetare är jag intresserad av institutionernas roll i utformningen av klimatpolitiken.

Jag är särskilt intresserad av hur statliga myndigheter och EU arbetar med frågor om representation och social rättvisa i sin klimatpolitik, det vill säga ett möjligt erkännande av klimat-relevanta sociala skillnader och inkludering av olika typer av kunskap.

Min tidigare forskning fokuserade bland annat på de skandinaviska EU-ländernas anseende och roll i EU:s klimatpolitik och mindre stater inom Europeiska unionen. För närvarande är jag involverad i tre externt finansierade forskningsprojekt som i stort sett alla fokuserar på miljö- och energi-rättvisa och jämställdhet.

Gunnhildur Lily Magnusdottir är docent in statsvetenskap och biträdande prefekt på Globala politiska studier, Malmö universitet.

Läs mer om Gunnhildurs forskning och se publikationer

 

Marwa Dabaieh

15 december, 2021

A life cycle assessment of a “minus carbon” refugee house: global warming potential and sensitivity analysis

Om Forskning på tapeten

Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning vid Malmö universitet. En nypublicerad artikel eller annan text introduceras av författaren/författarna genom en presentation, ett samtal och en digital utställning kring artikeln.

Med Forskning på tapeten vill Malmö universitetsbibliotek lyfta fram Malmö universitets forskare och ge insikt i vilka texter som inspirerat dem och som berikat deras forskning.