Biblioteket erbjuder workshoppar för dig som är doktorand på Malmö universitet. De kan handla om bland annat referenshantering, systematiska sökningar, publiceringsstrategier eller e-böcker. Här kan du se det aktuella utbudet.

Totalt antal träffar: 1

Aktuella workshoppar för doktorander