Under hösten kommer vi att ställa nya frågor varje vecka. Är du nyfiken på hur andra svarat på veckans fråga? På den här sidan kan du följa resultat och åsikter efterhand och senare dessutom läsa bibliotekets kommentarer.

Vecka 49-50: Upplever du att biblioteket har de arbetsplatser som du behöver för dina studier?

 • Ja: 12
 • Nej: 36
 • Delvis: 14

Tycker du att du kan koncentrera dig när du pluggar på biblioteket?

 • Alltid 1
 • Oftast 4
 • Sällan 3
 • Aldrig 0

Om nej, vilken typ av plats saknar du?

Det finns mycket tankar om hur våra bibliotek kan bli en bättre miljö att plugga i, här nedan har vi listat era kommentarer:

 • Fler bord där man kan sitta i grupp (3-6 personer) och samarbeta. Behöver inte vara grupprum.
 • I need more silent and more private spots. more seats!
 • Individual seating! All the group tables are great but more little individual tables would, I think, make it easier when studying alone.
 • Fler enskilda bås i den tysta avdelningen, räcker inte med bara 4 st.
 • Saknar fler platser för individuella studier. Upplever det som att många som har individuella studier ofta sitter vid ett större bord själva för att det inte finns platser med bord eller tillräckligt stora bord där man i dagsläget kan sitta själv. Exempelvis de röda fåtöljerna som finns på olika ställen hade varit mycket mer användbara om det hade funnits ett bord till varje fåtölj. Ser väldigt sällan mer än 3 personer sitta där åt gången. Även bersån har för få och för små bord, hade kunnat användas mycket mer för individuella studier. Även de sofforna som står i mitten på tysta delen hade kunnat användas mer om det funnits eluttag vid dem.
 • More shielded, individual working spaces in the silent zone.
 • Jag tyckte det blev för stimmigt även om jag satt i en delvis avskild plats.
 • Fler bås till grupparbete
 • Fler platser att plugga på
 • Bättre ergonomi tack
 • Fler platser i tysta delen med avskärmande skärmar
 • Grupprum saknas
 • Kommentarer om "krokstolarna" i närheten av Orkanenbibliotekets entré:
  - Ta bort de värdelösa stolarna som står här bredvid…
  - Ja, ingen använder dem.
  - Gör om alla konstiga stolar till funktionella platser, exempelvis de bakom mig
 • Säng ifall man har huvudvärk eller om man inte känner sig bra
 • Behövs fler bås i tysta delen
 • Saknas eluttag i läsrummet
 • För få bord som man kan jobba i grupp (utan datorer i mitten)
 • Mer bord och stolar
 • I miss the creative space/room where " Kåren " is now. It was a quiet space to wind down & relax, and with creative material for everyone!
 • Fler bord för att jobba själv
 • För få bord och stolar – utöka platserna
 • Fler sittplatser
 • Fler sittplatser för grupper

Vecka 47 och 48: Brukar du läsa e-böcker via biblioteket? Funkar det bra eller kör du fast ibland?

E-boksanvändningen går stadigt uppåt kan vi se i statistiken, men statistiken visar ju inte vad ni tycker om att läsa på skärm. Därför ville vi undersöka detta lite närmre.

Brukar du läsa e-böcker via biblioteket?

 • Ja 17
 • Nej 37

Några exempel på kommentarer:

 • Det funkar ofta helt okej, men jag kör också fast ibland. Vissa tjänster har väldigt strama lånetider och svårhanterad DRM (kopieringsskydd). Epub-filer är också ett chansspel eftersom få böcker har sidnummer inprogrammerade, vilket gör det omöjligt att referera på ett korrekt sätt.
 • Det funkar väldigt bra, eftersom min kurslitteratur i bokform ofta är utlånad och jag inte alltid har möjlighet att sitta och läsa referenslitt på plats.
 • Det funkar bra men jag kan aboslut hellre vilja ha boken fysiskt, tycker att det är lättare att läsa då. Texten flyter på, på ett helt annat sätt jämfört med när jag läser boken via datorn.
 • It works very well.
 • There are often not up-to-date editions, even though syllabuses require them.
 • Yes, for school.
 • Ja, när man får det som kurslitteratur.
 • Nej, mest sakprosa och barnlitteratur.
 • Nej, jag läser riktiga böcker.

Vecka 45 och 46: Vilka databaser eller söktjänster använder du oftast när du letar efter texter?

 • Google Scholar
 • PubMed
 • Scopus
 • Cochrane
 • Malmö universitets webbplats
 • Web of Science
 • Internet Archive
 • Libris
 • Eric
 • Primo
 • synonymer.se

Vecka 43 och 44: Vad använder du för tekniska prylar, appar och program för dina studier?

Dator

 • Mac book, stationary pc, iPhone
 • Mobil + chromebook + personlig dator
 • Dator för att anteckna och söka information

Webbläsare

 • Firefox x2
 • Google chrome x2
 • Safari

Program/appar

 • Notion för att samla information x2
 • Legimus för att läsa
 • Google docs x4
 • Zoom
 • Messenger
 • Google share
 • Microsoft word
 • VS Code (för att skriva kod)
 • SimpleMind
  - en app för att skapa mindmaps. Den finns för både Mac och iPhone/iPad. I appen kan man färgkoda, lägga till anteckningar och i övrigt få en bättre överblick över koncept och hur de förhåller sig till varandra. Det kan ibland vara skönt att få lite omväxling från att producera text i sitt block eller i ett dokument.

Annat

 • Hörlurar för att lyssna på musik

Vecka 41 och 42: Saknar du någon typ av möbel eller teknisk utrustning i biblioteket? 

Dessa veckor bad vi er berätta för oss om möbler eller annat som saknas eller funkar dåligt på våra bibliotek. Flera av kommentarerna handlar om sittplatser. Antalet sittplatser och grupprum är ju tyvärr lite svårt att göra väldigt mycket åt eftersom vi har den yta vi har, men vi klurar ständigt på bättre lösningar för att göra sittplatserna funktionella men också för att det ska finnas arbetsplatser av olika slag.

Här är listan på era förslag:

 • Fler stora skrivbord och funktionella platser att jobba på x 6
 • Flera sittplatser
 • Skrivbord och arbetsbord
 • Behövs fler sittplatser stolar och bord
 • Saknar fler studieplatser över lag, främst där man kan sitta själv då det är ofta att en person sitter vid ett stort bord själv så tror att det hade "löst" mycket. Upplever det med som att det inte heller behövs såhär många stationära datorer just i biblioteket utan att majoriteten sitter med sina egna datorer vid de platserna, då det är just där det ofta finns plats där.
 • Avskiljare på de stora borden med sex platser i tysta avdelningen. Inte nice att sitta mitt emot någon när man studerar enskilt.
 • Jag upplever att biblioteksdatorerna på HS hade behövt antingen högre bord eller möjligheten att sänka stolarna ytterligare. Sitter nästan dagligen vid dessa datorerna och upplever att jag ofta sitter väldigt böjd. Utan möjlighet att själv kunna påverka höjden har detta bidragit till viss ryggsmärta. Önskvärt hade varit om HS hade liknade möbler som de som används på Orkanens bibliotek.
 • Små "uppfällbara" bord till fåtöljerna på tysta hade varit bra, då hade man lättare kunnat sitta även där och studera med sin dator.
 • Gärna mer breda fåtöljer ev utan armstöd, då de som finns i hörnet på Orkanens tysta zon är rätt så obekväma att sitta i. Vore nice med minibord till dem också.
 • Solskyddet funkar inte (nordväst)
 • Ta EJ NER solskyddet
 • Fler klädhängare (på tysta avd)
 • Glasdörrar mellan tysta avdelningen och övriga biblioteket
 • Fler tavlor
 • Bättre/fler whiteboardpennor i grupprummen
  Bibliotekets kommentar: Det är svårt att hålla koll på pennorna i alla grupprum och whiteboards ute i biblioteket. Men det finns pennor att hämta i bibliotekets informationsdisk!
 • Fler grupprum
 • Mjuka stolar, tack! (eller sackosäck)
 • Att man kan låna ritplatta
 • Yesss, I miss more water dispensers in the library.
 • Kämpa ❤

Vecka 40: Hittar du i biblioteket/ är skyltningen tillräcklig?

Under denna vecka ville vi undersöka om det är tydligt skyltat på biblioteken. Eftersom Orkanenbiblioteket är det största av våra bibliotek och därmed svårast att hitta i fick vi också flest svar om hur det är att hitta här. Glädjande nog är det en stor majoritet som svarar ja på frågan och tycker att de hittar det de behöver. Så här fördelar sig svaren:

 • Ja — 19 personer
 • Nej — 8 personer
  Bland dess har 3 personer specificerat att de tycker det är svårt att hitta till lärosalar, 2 personer tycker grupprummen är svåra att hitta, 1 person tycker det är otydligt var toaletterna finns och 1 hur man hittar böcker.
  Förutom detta har vi fått en kommentar om att översiktskartan över Orkanenbiblioteket är väldigt otydlig. Vi är medvetna om att kartan inte är särskilt tydlig och vi försöker på sikt hitta en annan lösning.

Vecka 38 och 39: Vilka aktiviteter skulle du vilja delta i på biblioteket?

Den stora majoriteten av er besökare verkar tycka det är kul att det händer saker på biblioteket som ligger utanför studierna eller arbetet. Det tycker vi på biblioteket också. Här kommer en lista på de saker som är mest poppis och som ni föreslagit:

 • Stick-, virk-, broderikväll — 30
 • Bokloppis — 22
 • Brädspelskväll — 16
 • Klädbyte — 13
 • Bokklubb — 10
 • Språkcafé — 9
 • Meröppet — 8
 • Lunchföreläsning — 8
 • Författarkväll — 5
 • Pokerkväll — 1
 • Presentation nya böcker — 1
 • Bokklubb där man läser en artikel istället för en bok — 1
 • Inget av detta —1