Presentation

Pablo Tapia Lagunas arbetar med digitala informationstjänster, forskarstöd, pedagogisk verksamhet och tjänstgör i informationsdisken.