Presentation

Docent i statsvetenskap. Huvudsakliga intresseområden:

  • Klimatpolitik
  • Internationella relationer
  • Europeisk integration
  • Små stater inom EU