Presentation

Magnus Gustafson is a doctoral student in history and history didactics and has a focus on rhetorical strategies in the Social Democratic movement. In his phd he writes about the female pioneer Agda Östlund (1870–1942) and her rhetorical strategies in the voting struggle and as a member in parliament.

Publications

”Storie operaie dalla Svezia” (”Arbetarberättelser från Sverige”) av Magnus Gustafson och Magnus Nilsson, i Jacobin Italia, 30 mars, 2024. Översättning till italienska av Alberto Prunetti [(https://jacobinitalia.it/storie-operaie-dalla-svezia/)]

"Agda Östlund och Helga Karlsen – två socialdemokratiska kvinnliga pionjärer i Norden, en komparativ retorisk studie", in Nordisk arbejderlitteratur. Internationale perspektiver og forbindelser, red. Anker Gemzøe, Nicklas Freisleben Lund, Magnus Nilsson, Erik Svendsen, Aalborg Universitetsforlag, 2023

"Problems and possibilities for Swedish working-class literature in a neoliberal age", in Journal of Working-Class Studies, Vol. 8, Nr 1 (2023) [(https://journals.uwyo.edu/index.php/workingclassstudies/article/view/8043)]

"Första abortlagen blev Agdas sista strid", Bärgslagsbladet, 18 maj, 2023

"Biografin som metod och vetenskaplig genre", Kulturdelen, 3 februari, 2023, [(http://www.kulturdelen.com/2023/02/03/biografin-som-metod-och-vetenskaplig-genre/)]

"Akademin och cancelkulturen", Opulens, 26 januari, 2023 [[(https://www.opulens.se/opinion/debatt/akademin-och-cancelkulturen/)]

"Med modersrollen som progressiv politisk strategi", Opulens, 20 november, 2022 [(https://www.opulens.se/existentiellt/helgessan-med-modersrollen-som-progressiv-politisk-strategi/)]

"‘Mister Speaker! I therefore have no claim’ – Agda Östlund’s Entrance in the Parliamentary Debate in March 1922 in a Historical and Rhetorical Perspective", in Journal of Working-Class Studies, Vol. 7, Nr 1 (2022) [(https://journals.uwyo.edu/index.php/workingclassstudies/article/view/7237)]

"Hundra år sedan Agdas revolutionerande tal i riksdagen", Bärgslagsbladet, 11 mars, 2022

”Striden om folkhemmet – rumsliga motiv i valrörelseretoriken 1921”, in Arbejderhistorie 2021:2

”'Från mörkret stiga vi mot ljuset' Den socialdemokratiska memoaren som historieskrivning, retorisk genre och litterär konstruktion” in the anthology Identitet i en föränderlig värld: sju nya historieskrivningar, Skrifter med historiska perspektiv nr 26, Malmö 2021

”Outsidern, narren och fackombudet – vittnesroller i samtida arbetarlitteratur”, in the anthology Arbetarförfattaren – litteratur och liv (2020)

"Äntligen stod kvinnan i talarstolen", website Demokrati100, (https://demokrati100.se/antligen-stod-kvinnan-i-talarstolen/)]

”Egensinne och skötsamhet i tidig arbetarlitteratur” i Mot ljuset – en antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2019)

”Amason och moder: retoriska strategier hos Agda Östlund”, in Personhistorisk Tidskrift 2018:1 (http://personhistoriskasamfundet.org/download/nr-12018/?wpdmdl=1294)

"Köpings kvinnliga pionjär", in the anthology Morske män, Köpingsboken 2018

”Socialist och kvinna i riksdagsdebatten – retoriska strategier och litterära grepp hos Agda Östlund 1922–1940” in the anthology Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

Together wit Beata Agrell, Åsa Arping and Christer Ekholm editor for the anthology ”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

Masterthesis ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre: exemplen Palm, Erlander och Persson (Gupea 2015) (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38251)

”'Från mörkret stiga vi mot ljuset' Om välfärdsstatens barndom, mognad och förfall mot bakgrund av socialdemokratiska memoarer” in the anthology Från Bruket till Yarden: nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014)