Presentation

Magnus Gustafson (doktorand i historia och historiedidaktik) forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.

Det pågående avhandlingsprojektet har den preliminära titeln ”Äntligen stod kvinnan i talarstolen – Agda Östlunds retoriska karriär och socialdemokratins genombrott”.

Gustafson är aktiv i Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning (http://nordarb.mau.se/).

Publicerat

"Agda Östlund och Helga Karlsen – två socialdemokratiska kvinnliga pionjärer i Norden, en komparativ retorisk studie", i Nordisk arbejderlitteratur. Internationale perspektiver og forbindelser, red. Anker Gemzøe, Nicklas Freisleben Lund, Magnus Nilsson, Erik Svendsen, Aalborg Universitetsforlag, 2023

"Problems and possibilities for Swedish working-class literature in a neoliberal age", i Journal of Working-Class Studies, Vol. 8, Nr 1 (2023) [(https://journals.uwyo.edu/index.php/workingclassstudies/article/view/8043)]

"Första abortlagen blev Agdas sista strid", Bärgslagsbladet, 18 maj, 2023

"Biografin som metod och vetenskaplig genre", Kulturdelen, 3 februari, 2023, [(http://www.kulturdelen.com/2023/02/03/biografin-som-metod-och-vetenskaplig-genre/)]

"Akademin och cancelkulturen", Opulens, 26 januari, 2023 [[(https://www.opulens.se/opinion/debatt/akademin-och-cancelkulturen/)]

"Med modersrollen som progressiv politisk strategi", Opulens, 20 november, 2022 [(https://www.opulens.se/existentiellt/helgessan-med-modersrollen-som-progressiv-politisk-strategi/)]

"‘Mister Speaker! I therefore have no claim’ – Agda Östlund’s Entrance in the Parliamentary Debate in March 1922 in a Historical and Rhetorical Perspective", i Journal of Working-Class Studies, Vol. 7, Nr 1 (2022) [(https://journals.uwyo.edu/index.php/workingclassstudies/article/view/7237)]

"Hundra år sedan Agdas revolutionerande tal i riksdagen", Bärgslagsbladet, 11 mars, 2022

”Striden om folkhemmet – rumsliga motiv i valrörelseretoriken 1921”, i Arbejderhistorie 2021:2

”'Från mörkret stiga vi mot ljuset' Den socialdemokratiska memoaren som historieskrivning, retorisk genre och litterär konstruktion” i antologin Identitet i en föränderlig värld: sju nya historieskrivningar, Skrifter med historiska perspektiv nr 26, Malmö 2021

”Outsidern, narren och fackombudet – vittnesroller i samtida arbetarlitteratur”, i antologin Arbetarförfattaren – litteratur och liv (2020)

"Äntligen stod kvinnan i talarstolen", sajten Demokrati100, (https://demokrati100.se/antligen-stod-kvinnan-i-talarstolen/)]

”Egensinne och skötsamhet i tidig arbetarlitteratur” i Mot ljuset – en antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2019)

”Amason och moder: retoriska strategier hos Agda Östlund”, i Personhistorisk Tidskrift 2018:1 (http://personhistoriskasamfundet.org/download/nr-12018/?wpdmdl=1294)

"Köpings kvinnliga pionjär", i antologin Morske män, Köpingsboken 2018

”Socialist och kvinna i riksdagsdebatten – retoriska strategier och litterära grepp hos Agda Östlund 1922–1940” i antologin Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

Tillsammans med Beata Agrell, Åsa Arping och Christer Ekholm redaktör för antologin ”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

Masteruppsatsen ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre: exemplen Palm, Erlander och Persson (Gupea 2015) (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38251)

”'Från mörkret stiga vi mot ljuset' Om välfärdsstatens barndom, mognad och förfall mot bakgrund av socialdemokratiska memoarer” i antologin Från Bruket till Yarden: nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014)

Konferensbidrag

IASS, International Association for Scandinavian Studies, 3-6 Augusti 2021, Vilnius, paper på seminarium om arbetarlitteratur: Problem och möjligheter för arbetarlitteraturen i en nyliberal tid