Presentation

Magnus Gustafson (doktorand i historia och historiedidaktik) forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.

Det pågående avhandlingsprojektet har den preliminära titeln ”Äntligen stod kvinnan i talarstolen – Agda Östlunds retoriska karriär från ungdomslogen till riksdagen”.

Gustafson är aktiv i två forskarnätverk, dels Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning (http://nordarb.mau.se/), dels Forskarnätverket för rösträttsjubileet.

Publicerat

"‘Mister Speaker! I therefore have no claim’ – Agda Östlund’s Entrance in the Parliamentary Debate in March 1922 in a Historical and Rhetorical Perspective", i Journal of Working-Class Studies, Vol. 7, Nr 1 (2022) [https://journals.uwyo.edu/index.php/workingclassstudies/article/view/7237]

”Striden om folkhemmet – rumsliga motiv i valrörelseretoriken 1921”, i Arbejderhistorie 2021:2

”'Från mörkret stiga vi mot ljuset' Den socialdemokratiska memoaren som historieskrivning, retorisk genre och litterär konstruktion” i antologin Identitet i en föränderlig värld: sju nya historieskrivningar, Skrifter med historiska perspektiv nr 26, Malmö 2021

”Outsidern, narren och fackombudet – vittnesroller i samtida arbetarlitteratur”, i antologin Arbetarförfattaren – litteratur och liv (2020)

”Egensinne och skötsamhet i tidig arbetarlitteratur” i Mot ljuset – en antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2019)

”Amason och moder: retoriska strategier hos Agda Östlund”, i Personhistorisk Tidskrift 2018:1 (http://personhistoriskasamfundet.org/download/nr-12018/?wpdmdl=1294)

”Socialist och kvinna i riksdagsdebatten – retoriska strategier och litterära grepp hos Agda Östlund 1922–1940” i antologin Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

Tillsammans med Beata Agrell, Åsa Arping och Christer Ekholm redaktör för antologin ”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

Masteruppsatsen ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre: exemplen Palm, Erlander och Persson (Gupea 2015) (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38251)

”'Från mörkret stiga vi mot ljuset' Om välfärdsstatens barndom, mognad och förfall mot bakgrund av socialdemokratiska memoarer” i antologin Från Bruket till Yarden: nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014)

Populärvetenskapliga artiklar om Agda Östlund: "Hundra år sedan Agdas revolutionerande tal i riksdagen", Bärgslagsbladet, 11 mars, 2022 "Äntligen stod kvinnan i talarstolen", sajten Demokrati100, (https://demokrati100.se/antligen-stod-kvinnan-i-talarstolen/) "Köpings kvinnliga pionjär", Köpingsboken 2018