Byggnaden Kranen, belägen i Västra hamnen, är platsen för de praktiska momenten i polisutbildningen och för universitetets salstentamina och nås via separata ingångar. Här finns övningsmiljöer såsom lägenhet, restaurang, butik och förhörsrum samt skjutbana och garage för polisfordon. Från och med vecka 42 kommer majoriteten av universitetets salstentamina skrivas i Kranen.

Besöksadress

Östra Varvsgatan 11

Hitta vägen med Google Maps

Leveransadress

Östra Varvsgatan 11, 211 73 Malmö

Öppettider

Kranen är inte öppen för allmänheten. Endast studenter vid polisutbildningen och medarbetare har access till byggnaden. Lokalerna är tillgängliga för studenter med multikort och kod kl. 06-22.