Byggnaden Kranen, belägen i Västra hamnen, är platsen för de praktiska momenten i polisutbildningen och för universitetets salstentamina och nås via separata ingångar. Här finns övningsmiljöer såsom lägenhet, restaurang, butik och förhörsrum samt skjutbana och garage för polisfordon. Från och med vecka 42 kommer majoriteten av universitetets salstentamina skrivas i Kranen.

Besöksadress

Östra Varvsgatan 11

Leveransadress

Östra Varvsgatan 11, 211 73 Malmö