Lyssna på poddar om forskning inom hälsa, medicin, media, design och en rad andra ämnen. Våra forskare intervjuas både i universitetets egna och i andra aktörers podcaster.

Stadsutvecklingspodden

En podd där forskare och praktiker samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare, Agneta Nordin leder samtalen och Umami står för produktionen.

Industribyggnaders värde och roll i en stad

Hur beräknas värdet för industribyggnader? Och vem avgör var de ska placeras eller hur de ska användas? Lyssna på ett samtal med Birgitta Vitestam (doktor i företagsekonomi och forskare vid Malmö universitet) och Olof Martinsson (stadsarkivarie i Malmö stad).

Västra hamnens betydelse för Malmö – 20 år efter Bo01

Bo01 byggdes för att bli världens mest hållbara stadsdel. Blev den det? Och hur skapar vi modiga klimatmål i dag och framåt? Ett samtal med Karin Grundström (professor i arkitektur vid Malmö universitet) och Per-Arne Nilsson (strateg på miljöförvaltningen, Malmö stad).

Klimatsmart byggande – om att samarbeta för att nå målen

Hur hanterar vi de krav som urbaniseringen ställer, när allt fler flyttar in till våra städer? Vad menas med klimatsmart byggande och hur samarbetar vi för att hitta hållbara lösningar? Om det samtalar Agneta Nordin med Caroline Wigren Kristoferson (innovationsforskare och professor i Urbana studier vid Malmö universitet) och Josephine Nellerup (stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad).

Utan social hållbarhet når vi inga klimatmål

Hur hänger den sociala och den ekologiska hållbarheten ihop? Och hur skapar vi social hållbarhet i Malmö, så att vi kan hjälpas åt att nå de globala klimatmålen? Hör Agneta Nordin samtala med Tapio Salonen (professor i socialt arbete vid Malmö universitet) och Jörgen Andersson (utvecklingssamordnare på Framtidens hus i Lindängen, Malmö stad).

Rörelse i Malmö – transporter och fysisk aktivitet

Hur planeras det för ökad rörelse och aktivitet bland Malmös medborgare? Och hur kan universitetet vara med och bidra till detta? Hör Agneta Nordin samtala med Jesper Nordlund (trafikplanerare i Malmö stad) och Karin Book (universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet).

Barnens rätt i staden

Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling? Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).

Håll lågan levande – om medmänsklighet

Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den akuta krisen lagt sig?

Ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet).

Gröna platser i den växande staden

Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer? Ett samtal med Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad, och Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi vid Malmö universitet,.

Om Institutet för hållbar stadsutveckling

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö universitet. På ISU:s hemsida hittar du förutom Stadsutvecklingspodden, en rapportserie och andra aktiviteter.

ISU:s hemsida

Vetenskap & hälsa

I Vetenskap & hälsas podcast får du ta del av spännande forskning om hälsa och medicin från Malmö universitet, Lunds universitet och Region Skåne.

En framtid utan antibiotika?

När vi idag pratar om antibiotikaresistens handlar det till största delen om hur vi ska göra för att bromsa resistensspridningen och om utvecklingen av nya antibiotikum. Men finns det en levbar framtid utan antibiotika? Hör forskarna Kristofer Hansson, etnolog på Malmö universitet, Cecilia Lenander, apotekare och läkemedelsforskare på Lunds universitet och Henrik Loodin, sociolog på Lunds universitet, resonera kring frågan från ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

När våldet sker i en nära relation

Ungefär en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten handlar om misshandel av en närstående och var 15:e person uppger sig ha blivit utsatt för brott i en relation. Vilken typ av brott handlar det om, vad ska sjukvården vara uppmärksam på och går det att förebygga dödligt våld i nära relationer? Dessa frågor och mycket annat som rör våld i nära relationer diskuteras med Karin Örmon, lektor inom psykiatrisk vård, i det här avsnittet från Vetenskap och hälsa.

Är ja alltid ett ja? – om hur unga tänker kring sex

Att följa med någon hem efter en kväll på klubben, kan det tolkas som ja till sex? Och vad händer om ni redan fått av er kläderna och du plötsligt känner att det här vill jag inte.
I det här avsnittet pratar Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete om oklara sexuella situationer och om hur ungdomar resonerar kring gränsdragning.

Screening – potentiellt sjuk

Att använda screening för att söka efter sjukdomar – eller förstadier till sjukdomar – i symtomfria människor, har uppenbara fördelar: behandling kan sättas in i tidigt skede. Samtidigt finns det aspekter av screening som vi kanske inte tänker på så ofta. I det här avsnittet pratar Christine Kumlien, professor i vårdvetenskap, bland annat om vad som sker när någon får ett falskt positivt besked, alltså att provsvaret tyder på att personen har den eftersökta sjukdomen – men vid efterföljande undersökningar visar det sig inte stämma.

Vänner och ovänner i munnen

Vi har alla ungefär 10 biljoner bakterier i munnen. Det låter kanske obehagligt, men är inte farligt: bakterierna är normalt sett våra vänner, utvecklade i samspel med människorna under evolutionens gång. Det är bara när balansen mellan bakterier och värd störs som vissa bakterier blir våra ovänner, vilket kan leda till karies eller tandlossning. Lyssna på Gunnel Svensäter, professor i oral biologi.

När språket inte flyter

Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik, berättar bland annat om de milstolpar för språkutveckling som barn normalt sett passerar, och vad föräldrar, förskola och skola kan göra när ett barn visar sig ha språkstörning.

Så påverkar munnen resten av kroppen

Björn Klinge, övertandläkare och professor i parodontologi, pratar om hur munhälsan påverkar resten av kroppen – och tvärtom. Ny forskning visar till exempel på samband mellan tandlossning och risken för hjärtinfarkt.

Om Vetenskap och hälsa

Vetenskap och hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

På Vetenskap och hälsas hemsida hittar du fler poddar och även nyheter om forskning inom medicin och hälsa.

Vetenskap och hälsas hemsida

Medea Vox

Medea Vox är en akademisk podcast som lyfter ämnen relaterade till media och design. En rad andra ämnen dyker även upp i podden.

Andra poddar

Våra forskare intervjuas i andra aktörers podcaster. Här är ett axplock.

Vad säger forskningen om språkkrav och medborgarskap?

Frågan om språkkrav för att få medborgarskap är högt upp på den politiska agendan. Men vad säger forskningen egentligen om språkkrav och kopplingen till integration och medborgarskap? Pieter Bevelander, professor och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), är gäst i podcasten Svenskan i samhället från Institutet från språk och folkminnen.

Lyssna på ett poddavsnitt om språkkrav och medborgarskap

Manne Gerell om att vi kan ha passerat en tipping point

Sverige har gått upp i topp i Europa vad gäller dödligt skjutvapenvåld. Manne Gerell, docent i kriminologi, tror att vi har passerat ett slags "tipping point" när det gäller de grovt kriminella nätverken men tror ändå att det är möjligt att begränsa de kriminella gängens allvarliga hot mot samhället. En gång i veckan intervjuar Tidskriften Kvartals programledare Jörgen Huitfeldt en person av stor betydelse i den svenska offentligheten.

Lyssna på tidskriften Kvartals fredagsintervju med Manne Gerell

BDSM och vården

Hur kan vårdpersonal kunna skilja på självskada, våld och BDSM? Hur vet man att det finns ett samtycke? Vad är viktigt i bemötandet för att BDSM-utövare ska våga söka vård? Charlotta Carlström, doktor i socialt arbete, är gäst i podcasten Sex på arbetstid och pratar om BDSM och vården.

Lyssna på ett poddavsnitt om BDSM och vården

Kriminalvården och fängelsevistelse

Annelie Björkhagen Turesson gästar podcasten Lära från Lärda och pratar bland annat om hur fängelser och kriminalvården växt fram och förändrats över tid, hur politik och samhällsdebatt påverkar kriminalvårdens uppdrag och situationen för de intagna, samt om hur anhöriga påverkas när personer hamnar i fängelse.

Lyssna på ett poddavsnitt om kriminalvården

Uppkopplade prylar och sakernas Internet

Är det så bra att vi människor blir alltmer beroende av prylar som kräver uppkoppling? Paul Davidsson, professor i datavetenskap, intervjuas i podcasten Forskarn & jag om uppkopplade prylar, smarta saker och sakernas internet. Enligt Paul Davidsson finns det både faror och möjligheter med denna utveckling. Hör hans tankar om framtiden som till viss del redan är här.

Lyssna på ett poddavsnitt om sakernas Internet

Psykologi om vuxenutveckling

Vad får oss att växa som vuxna människor? Forskaren Kristian Stålne gästar podcasten Forskarn & jag för att prata om de mest centrala vuxenutvecklingsteorierna, vad de säger om hur vi lär oss att hantera komplexa problemställningar och hur vi kan förstå vår omvärld och egen plats i den. 

Lyssna på ett poddavsnitt om vuxenutvecklingspsykologi

Normer och normkritik

Professor Malin Idelands forskning kretsar kring normer och normkritik och hennes bok Den KRAV-märkta människan tar upp vad det innebär att vara en miljövänlig människa i vår tid och kultur, och vilka normer som formar vår bild av den ideala medborgaren. Inte minst hur vi skapat en bild av "önskvärda elever" som ska vara miljölydiga. Hon har även tittat på hur dagens mätningskultur påverkar skolan, bland annat PISA-testet som hon är starkt kritiskt till.

Lyssna på poddavsnitt om normer

Idrott och skolresultat

Tomas Peterson gästar podcasten Forskarn & jag och pratar om idrottstimmar ger bättre skolresultat? Vilket man ofta hör politiker tvärsäkert säga. Kan det stämma att svensk idrott slösar bort 75 procent av sina ungdomstalanger? Och varför hävdar Tomas Peterson att det svenska U21-landslagets EM-guld är det sämsta som har hänt svensk fotboll?

Lyssna på poddavsnitt med Tomas Peterson