Forskarskolan ”Lärande i mångkulturella samhällskontexter” samlar doktorander som intresserar sig för frågor om globalisering, mångkulturalitet, flerspråkighet och utbildning. Doktoranderna är antagna och anställda vid Fakulteten lärande och samhälle vid Malmö universitet.

Forskarskolans doktorander och deras projekt

Doktorsavhandlingarna bidrar till att ställa nya frågor och öka förståelsen för vad det betyder att utbildning och lärande – från förskola till universitet – sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och nya politiska rörelser. Frågorna undersöks i förhållande till historiska och samtida perspektiv, med fokus på både teori och praktik.

Forskarskolan erbjuder en tvärvetenskaplig miljö och doktoranderna genomför sin utbildning inom ämnena: