Den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar 24 doktorander som intresserar sig för frågor om globalisering, mångkulturalitet, flerspråkighet och utbildning. Doktoranderna är antagna och anställda vid Fakulteten lärande och samhälle vid Malmö universitet.

Forskarskolans doktorander och deras projekt

Doktorsavhandlingarna kommer att bidra till att både ställa nya frågor och öka förståelsen för vad det betyder att utbildning och lärande – från förskola till universitet – sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och nya politiska rörelser.

Frågorna undersöks i både historiska och samtida perspektiv, med fokus på både teori och praktik.

Doktoranderna går sin forskarutbildning inom ämnena: