Forskarskolans doktorander och deras projekt

Doktorsavhandlingarna kommer att bidra till att både ställa nya frågor och öka förståelsen för vad det betyder att utbildning och lärande – från förskola till universitet – sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och nya politiska rörelser.

Frågorna undersöks i både historiska och samtida perspektiv, med fokus på både teori och praktik.

Doktoranderna går sin forskarutbildning inom ämnena: