Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet.

Om Lekresponsiv undervisning i förskolan 

Forskarskolan är ett samarbete mellan Göteborgs universitet som är värdinstitution, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Högskolan Kristianstad. 

Forskarskolan ramas in av aktuell teoretisk utveckling i form av lekresponsiv undervisning. Utbildningen riktar sig till adjunkter vid förskollärarutbildningen som ska utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av:

  1. lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning,
  2. att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och
  3. att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.

Relationen mellan lek och undervisning central

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.