Alumniverksamheten riktar sig till tidigare studenter, forskare, anställda och vänner till Malmö universitet. Som alumn eller vän till universitetet kan du vara med och bidra till vår nyttiggörande forskning. Läs mer om hur du kan engagera dig.

Bli en del av alumninätverket 

Det är kostnadsfritt att vara med i Alumni & Vänner. Som alumnimedlem erbjuds du:

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om allt som händer på Malmö universitet
 • Temadagar för olika yrkesgrupper
 • Seminarier och events med högaktuella forskare
 • Möjlighet att delta i ett nätverk med andra medlemmar i Alumni & Vänner
 • Alumni & Vänners nyhetsbrev
 • Att ta del av våra alumnundersökningar
 • Möjlighet att delta på våra karriärevents

Ta del av vårt nyhetsbrev

Genom Alumni & Vänners nyhetsbrev håller du som alumn kontakten efter studierna, både med universitetet och med andra alumner. Som mottagare får du tillgång till aktuella erbjudanden och arrangemang, du kan läsa om aktuella alumner i Sverige och i världen samt få karriäruppföljning och nyheter och händelser inom utbildning och forskning på Malmö universitet. Nyhetsbrevet kommer ut ett par gånger per termin.

Prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i formuläret

Så behandlas dina personuppgifter enligt GDPR

Nedan tydliggör vi hur Malmö universitet hanterar och använder de personuppgifter som finns om dig inom ramen för Alumni & Vänner.

Malmö universitet har strategiskt arbetat med relationer till våra alumner och vänner sedan 2012. Arbetet drivs inom gruppen samverkan och externa relationer och är en del av Universitetskansliet. Verksamhetens uppdrag är att skapa och utveckla hållbara relationer med alumner och vänner.

Malmö universitet erbjuder dig möjligheter att engagera dig i aktiviteter och ta del av det som händer på Malmö universitet så att vi kan fortsätta vara en relevant samverkansaktör. Genom att utveckla och stärka relationerna med våra alumner och vänner kan vi ta vara på och uppmuntra ditt fortsatta engagemang för Malmö universitet. Vi vill hålla kontakten med dig för att förbättra vår utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Som universitet och myndighet är det vår skyldighet att informera om vår verksamhet. Till rättslig grund för behandling av personuppgifterna ligger att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig som registrerad.

Malmö universitet skyddar din personliga integritet i enlighet med PUL och i enlighet med GDPR från maj 2018. Följande redogörelse beskriver hur Alumni & Vänner samlat in uppgifter om dig och hur de behandlas för alumnverksamheten.

Samling och lagring av persondata

Vi erhåller information om dig och om din utbildning från Malmö universitet via Ladok. En del information vi har om dig kan även härstamma från medlemskap i Alumni & Vänner eller att du anmält dig till vårt nyhetsbrev. Vi kan också ha erhållit dina uppgifter om du deltagit vid något av våra event eller om du är eller har varit med i alumnaktiviteter kopplat till din utbildning. Dina uppgifter lagras på obestämd tid till stöd för Alumni & Vänners verksamhet.

Personuppgifter som kan lagras är:

 • detaljer om din utbildning (exempelvis påbörjade program, studietid, examen och examens år samt forskarexamen)
 • unika personliga identifierare (personnummer, fullständigt namn)
 • dina kontaktuppgifter (adress, epost, telefonnummer)
 • om du är engagerad i Alumni & Vänner på något sätt
 • dina kommunikationspreferenser, för att hjälpa oss att tillhandahålla skräddarsydd och relevant kommunikation
 • om du deltagit vid några av våra event
 • om du deltagit i några av våra marknadsundersökningar eller alumnenkäter.

Behandling av persondata

Dina uppgifter används för ett antal ömsesidiga ändamål till stöd för alumnverksamheten. Dessa inkluderar:

 • digitalt nyhetsbrev
 • undersökningar
 • inbjudningar till event
 • nyheter om Malmö universitet
 • nyheter om möjligheter till engagemang – brev, epost, telefon
 • internt arbete för administrativt ändamål t ex att administrera en händelse du deltagit i eller registrerat dig för, hantera eventuella klagomål eller återkoppling

Det finns inget lagstadgat eller avtalsmässigt krav för dig att ge oss dina personliga uppgifter och du styr helt och hållet själv vilken typ av kommunikation du vill ha från Alumni & Vänner. Om du har frågor om något av dessa ändamål eller hur vi kommunicerar med dig, kontakta oss gärna via alumni@mau.se. 

I enlighet med GDPR så värnar Malmö universitet om "Rätten att bli glömd". På din begäran kan vi sluta behandla dina personuppgifter, kontakta oss då på alumni@mau.se

Alumni & Vänner kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess. Vi delar din data med övriga avdelningar på Malmö universitet endast vid speciella tillfällen, oftast gäller detta inför utvärdering av utbildning.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • fråga oss om tillgång till, korrigering eller radering av dina data
 • begränsa bearbetning (väntande korrigering eller radering)
 • styra vilken kommunikation/marknadsföring du vill ta del av
 • bli glömd.

Så här skyddar vi din data

Vi ser till att vi har lämpliga datasäkerhetsavtal med våra leverantörer innan du delar dina personuppgifter med Malmö universitet.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Malmö universitets dataskyddsombud ansvarar för övervakningen av överensstämmelse med relevant lagstiftning i samband med skyddet av personuppgifter. För att komma i kontakt med Malmö universitets dataskyddsombud, vänligen vänd dig till dataskyddsombud@mau.se.

Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter

Engagera dig 

Tidigare studenter som ger av sin tid och erfarenhet är viktiga för Malmö universitets fortsatta framgång. Alumni & Vänner erbjuder dig ett antal möjligheter att engagera dig – från att vara mentor till att rekrytera en student från universitetet. Kontakta oss gärna om du har förslag på andra sätt att engagera dig i universitetets utveckling.

Bli mentor

Att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till en nuvarande student på Malmö universitet kan vara en mycket givande upplevelse. Ta chansen och kompetensutveckla dig eller medarbetare på ditt företag genom vårt mentorprogram.

Det är en fin möjlighet att träna sitt ledarskap och färdigheter i kommunikation. I programmet ingår workshops med adepterna och övriga mentorer. Programledarna är certifierade för att använda en strukturerad metod för just mentorsprogram. Programmet börjar i oktober och avslutas med en ceremoni i maj.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta programansvarige Peter Martinsson på Karriärservice med idéer och tankar på samarbeten med oss.

Ställ upp som gästföreläsare och inspiratör

Vi söker alumner som kan tala på karriärevents, seminarier och andra aktiviteter som arrangeras på universitetet. Kontakta oss om du är intresserad att ställa upp som gästföreläsare eller inspiratör. 

Bli uppdragsgivare i ett studentsamarbete

Vad behöver din organisation eller företag hjälp med? Studenter söker uppdragsgivare inom en rad olika områden. Att samarbeta med universitetets studenter kan vara en viktig del i din organisations utvecklingsarbete och leda till nya innovativa produkter, tjänster och arbetsprocesser. Samtidigt får din organisation möjlighet att knyta kontakter med forskare och studenter som kan bli framtida medarbetare. Samarbetsformerna är många och vi är öppna för dina idéer och förslag.

Se våra aktuella kurser på studentsamarbeten 

Rekrytera en student

På Malmö universitets jobbportal, Future Finder, kan du som arbetsgivare annonsera praktikplatser/internships, exjobb, hel- eller deltidsjobb. Tjänsten erbjuds utan kostnad och annonserna riktas till nuvarande studenter och studenter på väg ut i arbetslivet.

Till Future Finder