Våra forskare deltar i flera olika arrangemang och sammanhang på och utanför universitetet med målet att synliggöra och tillgängliggöra forskning. Det kan ta sig form av samtalsserier, forskningspresentationer, utställningar, tävlingar, akademiska högtider med mera.

Aktuella konferenser

Internationella forskningskonferenser är viktiga mötesplatser för vetenskaplig diskussion, kunskapsdelning och nätverkande. Malmö universitet anordnar årligen ett flertal vetenskapliga konferenser.

Se våra aktuella konferenser

Kommande disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Se kommande disputationer

Performance Lectures

En performance lecture är en gestaltande föreläsning där en forskare och en kulturaktör möts tillsammans på scen för att dela kunskap om forskning till publik.

Mer om våra performance lectures

Malmö snackar

Malmö snackar tar pulsen på samtiden och aktuella händelser, med hjälp av forskare och inbjudna gäster. Det är ett samarbete mellan Malmö universitet och Sydsvenskan. Malmö snackar hålls på Grand i Malmö och är alltid gratis och öppet för alla.

Lyssna på Malmö snackar som podd

Fråga Malmö

– quizet där fem fakultetslag tävlar mot publiklaget ”Klabbet”!

Quizmaster är komikern Fritte Fritzson, vinnare av SVT:s frågesportprogram På spåret. Svaren följs upp av en expertpanel på scenen bestående av fem forskare från Malmö universitet. Evenemanget är ett samarbete med Studentkåren Malmö.

Forskarnas galleri

Forskarnas galleri visar pågående och aktuell forskning på Malmö universitet. Utställningarna skapas i samarbete mellan bibliotek och forskare och visas på Orkanenbiblioteket. Syftet med utställningarna är att ge möjligheter för biblioteksbesökare att lära sig mer om den forskning som pågår på lärosätet.

Mer om nuvarande utställning på webbsidan för Forskarnas galleri 

Forskning på tapeten

Här kan du möta aktuell forskning från Malmö universitet. En nyutgiven bok presenteras av författaren genom ett samtal och en utställning kring boken.

Håll koll på Forskning på tapeten