Våra forskare deltar i flera olika arrangemang och sammanhang på och utanför universitetet med målet att synliggöra och tillgängliggöra forskning. Det kan ta sig form av samtalsserier, forskningspresentationer, utställningar, tävlingar, akademiska högtider med mera.

I huvudet på en professor

En kväll i veckan (onsdagar eller torsdagar) med start den 5 september, är du välkommen att lyssna på och ställa frågor till en professor i afterwork-miljö. Varje evenemang är en timme långt. Forskaren föreläser i 30 minuter och därefter blir det frågestund under en halvtimme.

Tid: onsdagar eller torsdagar, klockan 17.00 till 18.00
Plats: Malmö universitet, Restaurang Niagaras café plan 2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö.  

Program hösten 2018

Nedan följer höstens program för i huvudet på en professor.

Invandring och valdeltagande - Så engagerar sig invandrare och deras barn

Datum: 5 september

Föreläsare: Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer
Eventet: Så engagerar sig invandrare och deras barn

Skolkrisen - En möjlighet för kommersiella företag

Datum: 13 september

Föreläsare: Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap
Eventet: En möjlighet för kommersiella företag


Det var en gång...  - Barnböckers betydelse för läsning, forskning och folkbildning

Datum: 19 september

Föreläsare: Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur
Eventet: Barnböckers betydelse för läsning, forskning och folkbildning

Mjukvara - Tjänsteinnovation för en bättre värld?

Datum: 4 oktober

Föreläsare: Helena Holmström Olsson, professor i datavetenskap
Eventet: Tjänsteinnovation för en bättre värld?

Two of a kind? - Integration politics in Denmark and Sweden

Datum: 11 oktober

Föreläsare: Per Mouritsen, visiting professor Aarhus University
Eventet: Integration politics in Denmark and Sweden

Klimatforskning - Från plankton till ekosystem

Datum: 24 oktober

Föreläsare: Nils Ekelund, professor i växtfysiologi
Eventet: Från plankton till ekosystem

Potentiellt sjuk - Så påverkas vi av screeningbesked

Datum: 31 oktober

Föreläsare: Christine Kumlien, professor i vårdvetenskap
Eventet: Så påverkas vi av screeningbesked

Cancercellen - Att förstå och besegra en angripare

Datum: 7 november

Föreläsare: Anette Gjörloff Wingren , professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Eventet: Att förstå och besegra en angripare

Augmented and Virtual Reality - Enhancing our understanding of cultural heritage

Datum: 14 november

Föreläsare: Jay David Bolter, the Wesley Chair of New Media at the Georgia Institute of Technology
Eventet: Enhancing our understanding of cultural heritage

Bakteriesamhällen - Hur biofilmer påverkar vår vardag

Datum: 28 november

Föreläsare: Julia Davies, professor i oral biologi
Eventet: Hur biofilmer påverkar vår vardag

Ungdomsbrottslighet - En nyanserad bild av utvecklingen

Datum: 5 december

Föreläsare: Robert Svensson, professor i kriminologi
Eventet: En nyanserad bild av utvecklingen

Design till varje pris? - Om värde och mening i en formgiven tid

Datum: 13 december

Föreläsare: Maria Hellström Reimer, professor i design
Om värde och mening i en formgiven tid

Bildningsbaren - Malmö universitets samtalsserie 

Genom samtal med forskare, experter och inbjudna gäster, mingel och kulturinslag vill vi dela kunskap, bidra till nya perspektiv och skapa möten. Olika samhällsfrågor, aktuella ämnen och teman tas upp på Bildningsbaren.

Forskarnas galleri - Synliggörande av aktuella forskningsprojekt

Forskarnas galleri visar pågående och aktuell forskning på Malmö universitet. Utställningarna skapas i samarbete mellan bibliotek och forskare och visas på Orkanenbiblioteket. Syftet med utställningarna är att ge möjligheter för biblioteksbesökare att lära sig mer om den forskning som pågår på lärosätet.

Mer om nuvarande utställning på webbsidan för Forskarnas galleri 

Knowledge for Change - Malmö universitets seminarieserie

Knowledge for Change vill lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen och fokuserar på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför.

Läs mer om seminarieserien