Våra forskare deltar i flera olika arrangemang och sammanhang på och utanför universitetet med målet att synliggöra och tillgängliggöra forskning. Det kan ta sig form av samtalsserier, forskningspresentationer, utställningar, tävlingar, akademiska högtider med mera.

Aktuella konferenser

Internationella forskningskonferenser är viktiga mötesplatser för vetenskaplig diskussion, kunskapsdelning och nätverkande. Malmö universitet anordnar årligen ett flertal vetenskapliga konferenser.

Se våra aktuella konferenser

Kommande disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Se kommande disputationer

Malmö snackar

Malmö snackar tar pulsen på samtiden och aktuella händelser, med hjälp av forskare och inbjudna gäster. Det är ett samarbete mellan Malmö universitet och Sydsvenskan. Malmö snackar hålls på Grand i Malmö och är alltid gratis och öppet för alla.

Lyssna på Malmö snackar som podd

Bildningsbaren - Malmö universitets samtalsserie 

Genom samtal med forskare, experter och inbjudna gäster vill vi dela kunskap, bidra till nya perspektiv och skapa möten. Olika samhällsfrågor, aktuella ämnen och teman tas upp på Bildningsbaren.

Forskarnas galleri

Forskarnas galleri visar pågående och aktuell forskning på Malmö universitet. Utställningarna skapas i samarbete mellan bibliotek och forskare och visas på Orkanenbiblioteket. Syftet med utställningarna är att ge möjligheter för biblioteksbesökare att lära sig mer om den forskning som pågår på lärosätet.

Mer om nuvarande utställning på webbsidan för Forskarnas galleri 

Forskning på tapeten

Här kan du möta aktuell forskning från Malmö universitet. En nyutgiven bok presenteras av författaren genom ett samtal och en utställning kring boken.

Håll koll på Forskning på tapeten

Knowledge for Change - Malmö universitets seminarieserie

Knowledge for Change vill lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen och fokuserar på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför.

Läs mer om seminarieserien