Malmö är en stad med många ansikten: arbetslöshet, social utsatthet och kriminalitet är en bild. Men Malmö är också en populär och ung stad, omtalad för sin vitalitet och kreativitet och sitt rika kulturliv. På Malmö universitet pågår mycket forskning som är relaterad till staden.

Forskningsprojekt om Malmö

På Malmö universitet bedrivs forskning som rör Malmö på olika sätt, det handlar om teman som inkluderar hälsa och jämlikhet, social miljö, urbana utmaningar, rumslig rättvisa samt brott och trygghet.

Totalt antal träffar: 12

Forskningspublikationer

Listan nedan visar ett urval publikationer baserat på att de har "Malmö" som nyckelord i vår publikationsdatabas. De senast publicerade och registrerade publikationer visas överst.