Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Sök lediga jobb och tjänster vid universitetet. Välkommen med din ansökan.

Lediga jobb vid Malmö universitet

Logga in eller registrera dig för att komma till dina sidor och tidigare påbörjade ansökningar. Väljer du att söka tjänsten direkt från annonsen registreras du även då som ny användare.

 • Logga in eller registrera dig
 •  
 • Du kan också skapa en prenumeration och få information när en ny annons läggs upp.

  Observera att det endast går att ha en jobbprenumeration per e-postadress.

  Du kan när som helst avregistrera dig via bevakningsutskicken. Efter 12 månader får du ett e-postmeddelande där du erbjuds förnya din prenumeration, annars raderas din prenumeration med automatik.

 • Prenumerera på lediga anställningar

Så söker du jobb hos oss

 1. Klicka på den annons som du är intresserad av
 2. Fyll i alla angivna fält på registreringssidan och ladda upp dina bilagor
 3. Skicka in ansökan genom att acceptera villkoren och klicka på knappen registrera

Din ansökan är en offentlig handling

Eftersom vi är en statlig myndighet blir din ansökan och eventuella handlingar som rör rekryteringsärendet ärendet offentliga handlingar och kan komma att lämnas ut till andra på begäran. Om du har skyddad identitet, kontakta kontaktpersonerna i annonsen för att få mer information om hur du ska ansöka.

Bedömning av din ansökan

Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i din ansökan noggrant samt bifoga efterfrågade handlingar.

Mer om anställningsförfaranden

Läs mer om vad som gäller vid anställning av universitetslärare och andra akademiska anställningar.

Anställningsordning vid Malmö universitet

Underlätta din ansökningsprocess med ett användarkonto

Det går snabbt att skapa ett användarkonto. När du har ett konto slipper du fylla i dina personuppgifter varje gång du vill skicka in en ansökan. På kontot får du också överblick över dina ansökningar och de eventuella meddelande vi har skickat till dig. Meddelandet skickas även till din e-postadress, så du behöver inte bevaka kontot.

Om du inte har något konto finns två alternativ:

 1. Skapa ett konto med samma e-postadress som du angett i ansökan. När det är klart kan du redigera ansökan via kontot enligt instruktionen ovan. Detta alternativ rekommenderas.
 2. Klicka på knappen "Ansök" i annonsen och fyll i samma e-postadress som du använde vid ansökan, samt alla övriga uppgifter. Din ansökan kommer därmed att uppdateras med denna information.

Du kan också skapa ett konto i efterhand. Så länge du anger samma e-postadress som du har använt i ansökan syns även tidigare information på kontot.

Uppdatera ansökan

Du kan uppdatera din ansökan så länge ansökningstiden pågår. Om du har ett konto loggar du in där och klickar på "Redigera" vid länken till aktuell ansökan och genomför de uppdateringar du vill göra. Bekräfta ändringarna genom att klicka på knappen "Registrera".

Om du vill göra ändringar i ett bifogat dokument, uppdaterar du först dokumentet på din dator. Därefter laddar du upp det nya dokumentet. Då ersätts den gamla filen. När du har laddat upp den rätta bilagan klickar du på "Registrera" och då uppdateras ansökan.

Håll dina kontaktuppgifter aktuella

För att vi ska kunna nå dig är det viktigt att du håller dina uppgifter aktuella. Om du inte har ett konto, mejla förändringen till jobb@mau.se. Om du har ett konto loggar du in och uppdaterar informationen. Om du har bytt e-postadress loggar du in med den gamla adressen och ändrar till den nya.

Att jobba hos oss

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Förmåner och villkor när du arbetar hos oss

Som medarbetare hos oss på Malmö universitet är du statligt anställd. Detta innebär bland annat att:

 • du har individuell lönesättning
 • du har minst fem veckors semester, beroende på din ålder kan du ha mer
 • din arbetsgivare betalar en kompletterande ersättning om du är föräldraledig
 • ditt arbete styrs av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten. 

Läs mer om villkor och förmåner som statligt anställd

Förstärk och fördjupa din kompetens

Våra medarbetares möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av stor betydelse. Universitetets anställda erbjuds kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom bland annat högskolepedagogik och ledarskap, och vi strävar efter att allas kompetenser ska tas till vara på bästa sätt. Medarbetare i alla yrkeskategorier erbjuds möjligheter till internationella utbyten för att knyta kontakter och samarbeta med kollegor utomlands.

Malmö universitet ska vara en arbetsplats fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att verka för ett arbetsklimat där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra.

Kontakta oss


jobb@mau.se