Verket Voices from the Abyss uruppfördes hösten 2023 och gestaltar kampen för överlevnad, flykt och migration ur de överlevande kvinnornas perspektiv från koncentrationslägret i Ravensbrück. Verket har utvecklats ytterligare med tre filmer skapade av tre studenter från programmet Visuell kommunikation på Malmö universitet

Voices from the Abyss

"Voices from the Abyss" är historien om kamp för överlevnad, flykt och migration ur överlevarnas perspektiv. I centrum står vittnesmål, lägerpoesi och berättelser från kvinnorna som lyckades fly från koncentrationslägret i Ravensbrück och som med hjälp av de vita bussarna fick en fristad i Malmö.

I det nyskrivna verket “Voices from the Abyss” för kör och cello har Staffan Storm gestaltat dessa gripande texter och människoöden till en utforskande musikalisk resa.

Här belyses minnet av förintelsen som aktivt förvaltats i arkivprojektet “Witnessing Genocide” vid Lunds Universitet, där texterna till verket hämtats.
En angelägen berättelse som knyter Malmö och Skåne till historien om det stora kriget, överlevarna och de berättelser vi delar till framtida generationer.

Verket uruppfördes hösten 2023 och projektet har nu utvecklats ytterligare med tre filmer. Filmerna är skapade av tre studenter från programmet Visuell kommunikation på Malmö universitet. Varje film är baserad på delar ur verket, och mer specifikt varsin dikt hämtad från arkivet.

Filmerna är framtagna inför förintelsens minnesdag 27:e januari.

Cajsa Lemark, student på Visuell kommunikation

Den här filmen gestaltar längtan efter döden när livet inte längre är ett liv. Kvinnornas frid finns i denna video i röken, i döden, och längtan mot slutet.

Cajsa Lemark, student på Visuell kommunikation

Den här filmen gestaltar längtan efter döden när livet inte längre är ett liv. Kvinnornas frid finns i denna video i röken, i döden, och längtan mot slutet.

Namnen som rullar är från ankomstlistorna på de kvinnor som räddades från Ravensbrück via Röda Korsets räddningsaktion, och symboliserar i denna film alla de kvinnor i Ravensbrück som levde under den tid när de såg döden som sin räddning. 

Poemet är skrivet av Zofia Iwanicka. 

Bilder från K.W. Gullers via Nordiska museet. 

   

Måns Rohde Wittsell, student på Visuell kommunikation

Videon About good and bad death är skapad i syfte att höja rösterna från de kvinnor som hölls i Ravenbrück. Hoppet om att äntligen få bli fri från den tillvaro de tvingades leva i, oavsett vad det innebär, skrev individen endast känd som H.G om i sin dikt About good and bad death.

Måns Rohde Wittsell, student på Visuell kommunikation

Videon About good and bad death är skapad i syfte att höja rösterna från de kvinnor som hölls i Ravenbrück. Hoppet om att äntligen få bli fri från den tillvaro de tvingades leva i, oavsett vad det innebär, skrev individen endast känd som H.G om i sin dikt About good and bad death.

Stycket uttrycker längtan efter denna befrielse i form av döden, något som visualiseras genom skisser inspirerade av skisser och texter som fanns i kvinnornas anteckningsböcker som de bevarat genom tiden i Ravensbrück och evakueringen 1945. De olika scenerna i videon är baserade på historier från tiden och symboliken i poemet.         

Poemet skrivet av H.G

   

Ellen Ullman, student på Visuell kommunikation

Om man ser tillbaka på en händelse är det sällan man minns hela händelsen med alla detaljer från början till slut. Man minns fragment, små sekvenser eller blickfång av en händelse.

Ellen Ullman, student på Visuell kommunikation

Om man ser tillbaka på en händelse är det sällan man minns hela händelsen med alla detaljer från början till slut. Man minns fragment, små sekvenser eller blickfång av en händelse.

Musik har en otrolig förmåga att väcka minnen, så tanken är att man ska se på den här filmen som minnen som väcks av musiken.

Det är detta jag försökt att gestalta, med handritade animationer och fotografier som avbildar scener som utspelades under kvinnornas tid i Ravensbrück och räddningen 1945. Korta ögonblick som träder fram och lika snabbt försvinner igen. 

Poemet är skrivet av Fela Cymerman.